Konsekvenserna av Coronaviruset är svåra att överblicka men den globala tillväxten kommer troligtvis att revideras ner. Hur enskilda bolag påverkas är svårt att bedöma eftersom man måste tänka i många olika dimensioner. Hur påverkas till exempel efterfrågan, produktion, leverans, betalningar, med mera av det som sker? Sannolikt kommer många företag att börja utvärdera sin leverantörskedja och ifrågasätta klokheten i att vara så hårt beroende av produktion koncentrerad till Kina eller andra enskilda länder.

Riskpremien på aktier är definitivt upp, och kursrörelser i aktier på 20 procent under en handelsdag är vanligt bland de illikvida microcapbolagen. Fördelen med att vara långsiktig och leta efter företag som har potential att vara signifikant mycket större om några år är att estimatet för omsättningen ett enskilt år är mindre relevant.

Situationen på marknaden har också skapat möjligheter. Jag agerar försiktigt, med vetskapen att det är nu när rädslan härskar som man kan få köpa fantastiska bolag till ett bra pris, och jag agerar nu för att investera fondens relativt stora kassa i aktier jag redan följt en längre tid. Förhoppningsvis kommer jag att kunna presentera några investeringar i nya företag i kommande bloggar.

Periodens mest oväntade nyhet kring Coronaviruset kom från fondens innehav Sedana medical. Bolaget arbetar med sederingsprodukter i intensivvårdsmiljöer. En av effekterna med deras produkter är att patienternas syreupptagningsförmåga antas förbättras. Sedana har nyligen donerat ett antal produkter till kinesiska sjukhus så att de kan använda dem inom vården av patienter som har insjuknat i Coronainfluensan. Förhoppningen är att deras produkt AnaConDa kommer att hjälpa de svårast insjuknande med andningen så att deras chanser att överleva och tillfriskna ökar. En oväntad utveckling, men samtidigt visar det på kvaliteten och attraktiviteten i Sedanas produkter.

Håll även ögonen öppna för nyheter i finanspressen gällande de båda onoterade bolagen G-Loot och Acast som Microcap är investerad i. Det händer mycket positivt i dessa företag och nyhetsflödet kommer sannolikt vara intressant att följa under våren.

Jakten på nya spännande investeringar till Microcap går vidare!

Microcap går bara att handla en gång per kvartal och enbart genom bokad rådgivning hos oss på Swedbank eller Sparbankerna eller via vår Kundcenter (0771-22 11 22). För att kunna köpa vid nästa köptillfälle måste ordern vara lagd och pengarna finnas tillgängliga innan onsdagen den 25 mars kl 16:00. Minsta första insättning är 100 000 kr.

Swedbank Robur Microcap

1 mån
-8,07%
3 mån
-10,28%
i år
-10,28%
1 år
-2,53%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
125,14
sharpe
-
förv.avg.
2,00%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i ett koncentrerat urval av små företag i Norden med tonvikt p…

Läs fler blogginlägg av Henrik Carlman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan