Tidigare i veckan hände detta i företaget Acast som är en investering i ett onoterat bolag.

Acast

Bolaget bygger idag ett helt ekosystem för podcasts där alla intressenter skall få en del i det värdeskapande som finns i mediet podcasts. Ett media som vi tror kommer vara ett av framtidens viktigaste informationsflöden där, individer aktivt väljer ämnesområden som de är intresserade av att lyssna på. I dagens överflöd av information blir det media som aktivt väljs ut av konsumenten mycket kraftfullt och budskapen som presenteras når verkligen fram.

Acasts ecosystem gynnar dock inte bara lyssnaren, utan även upphovsrättsmakare (som t.ex. BBC), distributörer (som t.ex. Spotify) och annonsörer (som t.ex. BMW). Affärsmodellen blir således mycket stark då de flesta aktörer i branschen faktiskt tjänar på Acasts tjänst och infrastruktur för lagring, distribution, och annonsering av podcasts.

Bolaget har det senaste året utvecklats väl med kraftig omsättningstillväxt och man satsar nu aktivt för att nå ut till allt fler marknader med sin plattform. Så med stor glädje deltar vi i Acasts nyemission och ökar även marginellt vår ägarandel i bolaget, och ser fram emot en förhoppningsvis fortsatt framgångssaga. Fonderna som ny är investerade i Acast är Microcap, Ny Teknik och nu även Fokus.


Mer om Fokus
Mer om Microcap

Både Microcap och Fokus är kvartalsvis handlade och köps via rådgivare i Swedbank eller Sparbankerna. För att kunna handla vid nästa köptillfälle ska ordern vara lagd innan kl 16:00 den 19 december.

Läs fler blogginlägg av Henrik Carlman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.