Vi har träffat och utvärderat mellan 40 och 50 bolag i år och vi har en mängd bolag som vi inte ens hunnit titta på. Tyvärr har bara ett fåtal av dessa passat in i att vara en investering värd att göra före börsintroduktion och tyvärr så har värderingsförväntningarna hos bolagens grundare ofta varit astronomiska varpå vi inte genomfört några fler investeringar.

Vi har sagt det förut, men måst tyvärr upprepa oss: Förväntningarna hos säljarna måste komma ner!

Äntligen börjar vi se begynnande tecken på det! Allt fler i den privata marknaden börjar bli mer försiktiga, särskilt i bolag som kommit en bit på vägen och närmar sig börsnotering, det vill säga inom det område där vi försöker investera. Förhoppningsvis kommer det göra att något av de 5 företag vi nu kikar på kommer att kunna erbjudas till en nivå som motiverar en investering. Våren ser onekligen spännande ut på området för nyinvesteringar inom onoterat!

Bland de onoterade investeringar som finns i Fokus uppvisar både Acast och G:loot extremt god omsättningstillväxt och G:loot har även annonserat att man tänker ta in mer kapital för att öka satsningarna på tillväxt inom den heta E-sportsindustrin.

Möjligheterna i en global värld är många och att begränsa sig till 30 investeringar är utmanande då det finns så mycket attraktivt att investera i om man tittar på alla de tre teman som Fokus har möjlighet att investera i.

Fokus strategi

Fokus investerar i cirka 30 bolag globalt, diversifierat över sektorer och regioner men inom tre olika teman, ägarledda, avknoppade och onoterade bolag.

- Ägarledda bolag för att de drivs av företagsledare med ”skin in the game” som historiskt har uppvisat bättre resultat när det gäller investeringar av företagets resurser, vilket i sin tur resulterat i en överlägsen tillväxt och lönsamhet.

- Avknoppade bolag för att de kan driva vinstutveckling genom att optimera sin affärsmodell.

- Onoterade bolag för att fånga kraftiga tillväxtfaser i bevisade affärsmodeller åren innan börsintroduktion.

Genom strategin får fondens investeringar ofta en profil mot yngre företag, stora som små, men även med en tydlig investeringsstil som vanligtvis benämns som ”Quality Growth”. På svenska kan man kalla det för växande bolag med hög lönsamhetspotential. Lyckas bolagen med detta över tid blir värdeskapandet stort i bolagen något som också förväntas återspeglas i avkastningen på aktierna.

Fokus går bara att handla en gång per kvartal och enbart genom bokad rådgivning hos Swedbank och Sparbankerna eller via deras Kundcenter (0771-22 11 22). För att kunna köpa vid nästa köptillfälle måste ordern vara lagd och pengarna finnas tillgängliga innan tisdagen den 24 september kl 16:00. Minsta första insättning är 100 000 kr.

Swedbank Robur Fokus

1 mån
+4,72%
3 mån
+13,94%
i år
+17,30%
1 år
+26,86%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
132,16
sharpe
-
förv.avg.
1,50%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar i aktier i ett koncentrerat urval av företag globalt med tonvikt på företag i Norden.…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Henrik Carlman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan