Varför är det så?Låt oss börja med den första frågan om varför man över huvud taget skulle vara intresserad av att investera i onoterade bolag. Om man tittar på ett bolags värdeutveckling över tid följer de flesta en utvecklingskurva som liknar ett S, även kallad S-kurva. Teorin är att värdeskapande i ett bolag går mycket långsamt inledningsvis tills man bevisat sin affärsmodell genom att bolaget kan producera sin tjänst eller produkt, sälja den och har ett flertal kunder som betalar för den. Vid detta tillfälle brukar bolagen gå in i en kraftig tillväxtfas och värdeökningen sker i rask takt om man lyckas. Efter tillväxtfasen saktar värdeökningen av och går långsammare. På senare år har tidpunkten för börsintroduktion skett allt senare på S-kurvan och publika investerare har missat den kraftiga värdeökningen i bolagen. Denna tidsperiod (i orange) är naturligtvis riskfylld, men även mycket lönsam att investera i om bolaget lyckas. Det är därmed mycket intressant att investera i bolagen när de är i fasen mellan att affärsmodellen är bevisad och att de introduceras på börsen.

Bild

Den andra frågeställningen om varför det är svårt att verka i den onoterade marknaden är p.g.a. om du som förvaltare skall hitta och få möjlighet att investera i riktigt bra onoterade bolag måste du arbeta på ett helt annat sätt än vad du vanligtvis gör när du investerar i bolag på börsen. På börsen finns det ju alltid aktier tillgängliga till försäljning och bolaget själva har lite kontroll över dessa transaktioner och vilka som blir aktieägare eller vilka som väljer att lämna.

I den onoterade marknaden gäller andra spelregler. Aktiekapitalet är ofta mer koncentrerat till ett fåtal individer eller aktörer som väljer vem som skall få möjlighet att investera i bolaget. Skall du bli tilltänkt måste du kunna uppvisa att du är en investerare som går att lita på, som man kan samarbeta med och dela liknande värderingar och tankar om vad man vill uppnå med bolaget. Är du en aktivist som tror sig veta bäst hur man förändrar bolaget eller vill du låta företagsledningen själva sätta riktning och vara en god stödjande aktieägare som hjälper ledningen på den resa man stakat ut? Skall man driva tillväxt snabbt för att sälja bolaget till någon eller vill man bygga något som skall kunna stå på egna ben över lång tid?

Beroende på vilken typ av investerare du är kommer du attrahera olika typer av bolag som du kommer ha möjlighet att investera i. Har du inte varit aktiv inom området kommer du inte attrahera några bolag eller så blir du uppvaktad av de sämsta bolagen som de flesta investerare redan ratat. Rykte är således oerhört viktigt.

Så när jag och mina kollegor nu blir allt mer fokuserade på att investera i onoterade bolag är det av stor vikt att vi har under de senaste åren varit en aktör som gjort nästan 50 ankarinvesteringar vid börsintroduktioner och visat oss vara goda, långsiktiga aktieägare då vi fortfarande är ägare i de flesta bolagen vi varit ankare i. Vi blir betraktade som en investerare med storlek (vi är ju trots allt stockholmsbörsens näst största ägare), men även som en långsiktig ägare som vill lita och tro på ledningars förmåga att själva veta hur bolagen utvecklas bäst.

Vårt rykte eller profil attraherar typiskt bolag med starka företagsledare som har vision och kraft att driva utvecklingen av exceptionella bolag, men de behöver en kapitalstark ägare som kan finansiera förverkligandet av visionen. Är bolaget i rätt plats i S-kurvan och företagsledaren dessutom är själv ägare i bolaget uppstår det ofta ljuv musik mellan oss och vi har en bra grund för ett långsiktigt samarbete och en bra investering.

Vår nya fond Fokus som investerar i bland annat onoterat

Läs fler blogginlägg av Henrik Carlman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan