Kanske delvis eftersom att det just är mer hemmavant, och att man har bättre kännedom om den egna marknaden, eller ett resultat av praktiska skäl, såväl som känslomässiga faktorer. Fenomenet sammanfattas i beteendeekonomin under begreppet home-bias, som översatt till svenska betyder just snedvridning mot hemmamarknaden. Men det finns fler anledningar än diversifiering och undvikande av mentala fällor att investera på främmande marknader.

Tillväxtmarknader är ett utmärkt exempel på marknader där det går att hitta många intressanta investeringsmöjligheter av olika skäl. Den berömde investeraren och grundaren av Oaktree Capital, Howard Marks, liknar den europeiska, amerikanska och tillväxtmarknaden vid olika faser i livet, där Europa är en mogen dam eller herre, USA en medelålders vuxen, medan tillväxtmarknader är en bångstyrig tonåring. Vi kan antagligen relatera till vår egna tonår och dra paralleller till de känslosvall som kan drabba unga i den här åldern till hur tillväxtmarknader beter sig med svängningar på börserna. Vi kan också vara överens om att man som tonåring har sina bästa år framför sig, just som tillväxtmarknader också har.

Ur ett demografiskt perspektiv är Howard Marks liknelse bokstavlig. Medianåldern i tillväxtländer är på många håll betydligt lägre än i den utvecklade delen av världen. Exempelvis är medianåldern i Sverige över 40 år medan medianåldern på Filippinerna är drygt 23 år. Ofta kombinerat med stor befolkningsrikedom innebär det ur ett investerarperspektiv ett brett urval av entreprenörsledda bolag med sprakande idéer och högre BNP-tillväxt än i utvecklade delar av världen. Eftersom att tillväxtmarknaderna per definition är i ett tidigare stadie vad gäller utveckling kan vi vänta att de kommer ikapp den utvecklade världen förr eller senare, varför man bör exponera sig mot dessa marknader idag för att ta del av en långsiktig positiv trend.

Genom att spara i någon av våra Emerging Markets fonder kan du som sparare således räkna med en del känslosvall, men också exponering mot marknader som har sina bästa år framför sig.

Swedbank Robur Global Em Mkts

i år 3 år 5 år rating hållbarhet förv.avg.
+16,28% +40,70% +48,66% 1,70%


Swedbank Robur Small Cap EM A

förv.avg.
1,42%

Läs fler blogginlägg av Louise Dufwa Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan