I utvecklade världen åtnjuter industrin strukturell tillväxt framförallt tack vare baby boomers som är på väg in i pensionsålder. Detta driver åldersrelterade tandläkaringrepp, som helt enkelt innebär fler tänder som behöver vård framöver. Ett sådant ingrepp är tandimplantat, där data från utvecklade länder visar att nära 70 % av personer över 55 år och ca 85 % av personer över 75 under sin livstid har tappat minst en tand.

Med detta i åtanke och med blicken vänd istället mot tillväxtmarknader, finns det flera fakta som tyder på att dentalindustrin kommer att växa även där. Enligt FN ökar exempelvis Kinas invånare över 65 med hela 2 miljoner människor per år, men trots det finns det enbart 0,6 tandläkare per 10 000 invånare i landet. Detta är väldigt lågt jämfört med länder som Tyskland eller USA där samma kvot är hela 8,3 respektive 14,3 per 10 000 invånare. När det kommer till tandimplantat kan i dagsläget enbart 7 % av Kinas tandläkare utföra tandimplantatsingrepp. Utöver detta bidrar högre inkomstnivåer i tillväxtländer med en större efterfrågan från en medelklass som inte tidigare haft råd att investera i tandhälsa.

En aktie som återfinns på tillväxtmarknaden Korea är tandimplantatsbolaget Osstem Implant. Bolaget grundades 1997 av tandläkaren Kyoo-Ok Choi, som än idag är största ägare med mer än 20 % av kapitalet. Osstem importerar och säljer tandläkarutrustining, samt erbjuder utbildning inom tandimplantat. Bolaget är marknadsledare i hemlandet samt närvarande på 21 andra marknader, däribland Kina och Taiwan. Även om utbildningsegmentet bara innebär en liten del av omsättningen utbildar Osstem enbart i Kina över 1000 tandläkare per år inom just implantat. Bolaget är alltså inte enbart verksamt på marknader som har god chans till strukturell tillväxt utan bidrar dessutom till utvecklingen inom tandhälsa på tillväxtmarknader. Dessa är några av anledningarna till att vi tror på bolaget och att vi investerar i det i fonden Small Cap Emerging Markets.

Swedbank Robur Small Cap EM A

1 mån
-3,80%
3 mån
+1,17%
i år
-3,24%
1 år
+3,20%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
99,11
sharpe
-
förv.avg.
1,42%
Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag inom olika branscher och med global inriktning mot tillväxtmarknadsländer. Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i bol…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Louise Dufwa Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan