I strategin finns en generell guide om hur de tänker att man ska vara viktat mellan de tre tillgångsslagen utifrån synen på marknaden just nu. Se det som en guide för givetvis ska man alltid utgå från vilken risk man själv vill ta med sina pengar och hur lång tid man har tänkt avvara dem, allt detta är ju individuellt.

Så vad säger de då om hur man ska fördela sina pengar?


Min korta sammanfattning ser ut så här.

För räntor (40 procent av portföljen) och företagsobligationer (10 procent av portföljen) har de en neutralvikt och ser mer dessa tillgångsslag som ett sätt att minska risken och få en bredare portfölj som inte slår upp och ner så mycket.

Aktier (50 procent av portföljen) är också neutralt som tillgångsslag men här börjar det hända saker. Sverige med många lågt värderade verkstads- och basindustribolag ges en övervikt då vinsttillväxten ser fortsatt hyggligt ut för 2019. De fortsätter också att gilla Tillväxtmarknader som får ökad övervikt och här tror de att handelssamtalen går åt rätt håll samtidigt som Kina kan börja stimulera sin ekonomi. Övervikterna betalas av en undervikt i Europa.

Kolla in hela strategin så får du dessutom konkreta förslag att investera i
Till Investreringstrategin

p.s Kom ihåg att kolla över din portfölj löpande d.s

Med hopp om en bra helg
Per

Varför inte kolla presentationen med lite marknadssnack
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer
Puffbild för video Playsymbol
Vilken är den stora förändringen i investeringsstrategin? Är det några regioner som utmärker sig såhär långt in i rapportsäsongen och vad ska vi hålla koll på under kommande vecka? Hör investeringsstrateg Johanna Högfeldt och aktiestrateg Mattias Isakson.

Läs fler blogginlägg av Per Eklund Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan