Brännpunkten i pandemin är dock dess påverkan på hälsan, så jag börjar där. Med ett cirka 20 procent ägande i hälsovårdsrelaterade bolag så är det ett av de största områdena i Global Impact. Även om inte samtliga bolag inom området arbetar med behandlingar för covid-19 så gör flera av dem det, ett exempel är Merck KGaA som tillsammans med Jenner Institute utvecklar faciliteter för storskalig vaccintillverkning.

Vad gäller behandling av redan pågående sjukdom så finns flera olika initiativ hos fondens innehav. Längst har bolaget Ligand Pharmaceuticals kommit. Bolaget är underleverantör till Gilead Sciences preparat Remdesivir, vilket godkändes för covid-19 av USA:s och Japans motsvarigheter till Läkemedelsverket i början av maj. Innehavet Incyte har påbörjat en studie av ett preparat som behandlar så kallade cytokinstormar, en av de allvarligaste komplikationerna i samband covid-19. En cytokinstorm är en överreaktion av immunförsvaret vilket gör att det angriper den egna kroppen. Även svenska innehavet Swedish Orphan Biovitrum har inlett en studie på området.

Ett innehav som inte är ett läkemedelsbolag men som förmodligen har haft stor påverkan på att begränsa smittspridningen är Clorox. Bolagets största verksamhet är rengöring och desinfektion. Området fick ett kraftigt uppsving i samband med covid-19 och bolaget bygger ut tillverkningskapaciteten.

Ett annat av fondens fokusområden är utbildning. Innehaven Pearson, New Oriental Education, Benesse samt IDP Education möjliggör med sina internetbaserade lösningar fortsatta studier även för studenter satta i karantän.

Avslutningsvis så är olika typer av IT-lösningar för hemarbete avgörande i
dessa tider och där tillhör två av fondens större innehav, Citrix och VMware, de ledande företagen. Jag måste också nämna innehavet NVIDIA som har haft mycket stark utveckling i sina verksamheter inom gaming och datacenters. Som förälder har jag dubbla känslor kring deras spelverksamhet, men jag tror att under de karantäner som har initierats på grund av pandemin så har datorspel varit en mycket välkommen avkoppling.

Swedbank Robur Global Impact

1 mån
+1,11%
3 mån
+8,55%
i år
-5,92%
1 år
+3,88%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
105,41
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster oc…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Johan Eriksson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan