Just nu är det många bolag i Global Impact som håller på att bli uppköpta eller redan har blivit uppköpta. Då uppköp brukar ske till en budpremie, dvs till en kurs som överstiger den kurs som bolaget hade på börsen innan budet tillkännagavs, så är detta något som brukar innebära positiv kursutvecklingen. Förra året gick fonden Global Impact upp cirka 27 procent.

Även ur ett hållbarhetsperspektiv kan det vara positivt med uppköp. Ett större bolag som köper upp ett mindre bolag kan tillföra ännu mer resurser för att göra ännu mer av det som bolaget gjort bra tidigare, t ex för medicinteknikbolag att lägga ännu mer resurser på utveckling och produktion av mediciner/behandlingar.

För närvarande är det flera av bolagen som Global Impact investerat i som är under uppköpsprocesser. Några exempel nedan*:

Terraform Power, ett amerikanskt bolag verksamt inom framställning av förnybar industri, har nyligen tagit emot ett uppköpserbjudande från Brookfield Renewables som i sin tur ägs av Brookfield Asset Management. Vi ser detta uppköp som ytterligare en indikation på efterfrågan från olika aktörer på den här typen av verksamheter. Budpremien låg ca 10 procent över börskursen som gällde när budet tillkännagavs.

Huaneng Renewable är liksom Terraform verksamt inom förnybar energi och då framförallt vind och sol. Företaget har fått ett uppköpserbjudande under förra året och i januari i år gick tidsfristen ut för att acceptera budet. Till följd av budet gick Huaneng Renewables upp cirka 50 procent i svenska kronor förra året. Uppköpande bolag var majoritetsägaren som ville privatisera bolaget.

Celgene, ett bioteknikföretag, som utvecklar behandlingar mot cancer och inflammatoriska sjukdomar, har nyligen blivit uppköpt av det större medicinteknikbolaget Bristol Myers för den svindlande summan 74 miljarder dollar. Bolaget gick upp cirka 70 procent i USD förra året.

Mitsubishi Tanabe Pharma, ett japanskt läkemedelsbolag, som bland annat utvecklar behandlingar mot hjärt- och kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar och nervsjukdomar såsom Parkinsons och ALS. Huvudägaren, Mitsubishi Chemical, lade under hösten ett bud på bolaget vilket fick aktiekursen att stiga med över 30 procent.

* På grund av marknadstekniska faktorer så kan vi inte berätta hur vi valt att agera vid dessa uppköpserbjudande.

Swedbank Robur Global Impact

1 mån
+3,43%
3 mån
+5,80%
i år
+0,62%
1 år
+4,21%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
112,74
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster oc…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Johan Eriksson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan