På den amerikanska marknaden har de digitala bolagsgiganterna som Amazon, Microsoft, Paypal, Salesforce och många fler haft en tvåsiffrig vinstökning och en lönsamhet som har växt under många år. Den kinesiska marknaden för molntjänster beräknas vara endast en femtedel av den amerikanska. Kinas marknad för företagsmjukvara är fortfarande omogen men växer starkt. De kinesiska leverantörerna av molntjänster och mjukvara till företag gynnas av en mycket stark strukturell medvind som förväntas hålla i sig under många år framöver.

Den genomsnittliga kinesiska konsumenten är en van användare av digitala betalningstjänster. Däremot är marknaderna för finansiella tjänster som till exempel sparprodukter och för olika typer av försäkringar relativt omogna. Tillväxten inom dessa områden är attraktiv och kommer att gynna de etablerade digitala drakarna i Kina som redan idag har konsumenternas förtroende.

Kinas omställning till en mer hållbar och grön ekonomi är av stor vikt för alla. Som aktiva förvaltare diskuterar vi detta med de kinesiska och asiatiska bolag vi träffar. Kinas satsningar på grön energi och transport skapar en starkt positiv strukturell medvind och driver tillväxt för många regionala och globala bolag.

Kapitalinvest är en aktivt förvaltad fond och jag tycker att en långsiktig aktieportfölj inte är komplett utan investeringar i Kinas omställning till en mer digital, hållbar och modern ekonomi.

Swedbank Robur Kapitalinvest

1 mån
+4,61%
3 mån
+5,20%
i år
+11,80%
1 år
+46,29%
3 år
+70,41%
5 år
+160,52%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
215,01
sharpe
1,20
förv.avg.
1,25%
Kapitalinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 % i Sverige och 70 % globalt med en tillåten va…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan