Kinas önskan om att bli självförsörjande på högteknologi var ett viktigt tema som fick extra fart under 2019 och jag förväntar mig att det kommer att vara lika viktigt under 2020. Fonden Kapitalinvest som investerar ca 30 % i svenska och 70 % i globala aktier valde att investera i denna starka trend, bland annat genom fondens största innehav, det taiwanesiska bolaget Taiwan Semiconductor (TSMC). TSMC är den överlägsna världsledaren inom produktion av avancerade kretskort.

5G där Asien och USA leder nätutbyggnaden är en annan stark trend för många globala börsbolag. I Korea finns det redan idag ca fyra miljoner 5G-abonnenter. ”Dataexplosion” är en av kommentarerna som jag hör från de berörda bolagen. Nästa år fortsätter den globala 5G-utbyggnaden. Japan och Kina är två viktiga och stora marknader som börjar rulla ut 5G i sina respektive länder, medan USA fortsätter sina 5G-investeringar som redan befinner sig på en relativt hög nivå. Kapitalinvest har investerat i flera bolag som påverkas positivt av 5G-utbyggnaden. Ett exempel är det amerikanska bolaget Keysight Technologies. Bolaget genomför produkt- och nätverkstester och gynnas av både 5G-utrullningen men också av att allt fler saker blir uppkopplade. Ett annat exempel är det taiwanesiska bolaget Mediatek. Mediatek är det ledande bolaget i Asien för design av kommunikationschip. Att både västerländska och kinesiska smartphoneproducenter förväntas att introducera nya 5G-modeller är positivt för Mediatek.

Jag räknar med att 2020 blir ett lika intressant år som detta. Och precis som under detta år så har jag siktet inställt på de starka långsiktiga trender där en Global/Sverige-fond som Kapitalinvest har goda förutsättningar att investera i.

Swedbank Robur Kapitalinvest

1 mån
+3,83%
3 mån
+6,96%
i år
+15,63%
1 år
+22,52%
3 år
+50,77%
5 år
+102,37%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
180,49
sharpe
1,02
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier som i normalfallet fördelar sig till 30 procent i Sverige och 70 procent globalt, fördelningen tillåts variera med plus/minus 20 procentenheter. Fonden placerar främst i stora och medelstora fö…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan