Microsoft är ett bolag som omsätter enorma 100 miljarder USD. En intressant jämförelse är att våra fyra svenska storbanker tillsammans omsätter mindre än en tredjedel av Microsofts försäljning. Microsofts storlek föranleder en, för investerare relevant, fråga - kan detta redan stora bolag prestera bättre än börsen?

I sin senaste kvartalsrapport redovisade Microsoft en stark försäljningstillväxt på 13 % jämfört med året före. Vinstökningen landade på imponerande 31 % jämfört med året före. Vinstboosten kom från skalfördelar, positiva produktmixeffekter och lägre skatt (den sista faktorn är av mer tillfällig karaktär). Uppenbarligen hindrar inte Miscrosofts storlek bolagets tillväxt och starka innovationsdriv. Storlek kan till och med varit av godo då bolagets starka finansiella muskler tillåter Microsoft att hålla en hög innovations- och investeringstakt. Bolagets redan stora installerade bas är ytterligare en positiv faktor som har pushat Microsoft till att bli en av de globala ledarna inom digitaliseringstjänster.

Microsoft hjälper sina kunder att bli mer digitala och konkurrenskraftiga inom fyra viktiga områden: 1) hjälp med att digitalisera kundnära processer t ex för att fånga viktiga signaler från kundernas köpmönster, 2) digitalisera affärsmodeller för att skapa nya och mer relevanta tjänster, 3) digitalisera interna processer för en större effektivitet och förutsägbarhet, 4) digitalisera för att ge kundernas anställda verktyg för att bli mer innovativa och underlätta sammarbete.

I Kapitalinvest, letar vi efter bolag som kan leverera en betydligt högre tillväxt än BNP:s. Vi söker efter bolag som har stark kundfokus, som är innovativa, har starka kassaflöden och en stark balansräkning. Microsoft tickar i många viktiga boxar. Därför väljer vi att äga Microsoft.

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.