Det är ett bolag som är ledande inom sitt segment där inträdesbarriärerna är relativt höga. Under de kommande tre åren förväntas bolaget att öka sin försäljning med ca 8 % per år. Bolagets stora orderbok ger en relativt hög visibilitet i den framtida tillväxten. Bolaget guidar positivt kring lönsamheten. År 2020 ska den operationella marginalen öka med minst 2 procentenheter till 13 %.

Så vad skulle du vara beredd att betala för ett bolag som ökar sin försäljning med höga ensiffriga tal, sin vinst med låga dubbelsiffriga tal, där visibiliteten är relativt hög, kassaflödena är bra och balansräkningen är stark? Idag, värderar marknaden bolaget till under 10x på nästa års nettovinst. Dagens aktiekurs prisar in en försäljningsnedgång på ca 3 % per år för de kommande tio åren och en marginalförsämring på ca 30 %.

Bolaget jag beskriver är Autoliv. Autoliv har haft en svag kursutveckling – inte så olikt andra underleverantörer till bilindustrin. Bilmarknaden uppvisar tydliga svaghetstecken. Det som särskiljer Autoliv är bolagets starka marknadsandelsökning inom krockkuddar. Idag har nästan 40 % av alla bilar i världen krockkuddar tillverkade av Autoliv. Om några år kommer denna andel att närma sig 50 %. Bedömningen blir därför att vinsttrenden för de kommande tre åren är positiv även om den underliggande marknaden försvagas. På sikt brukar aktiekurser följa vinstutveckling och därför ser jag den nuvarande aktiekurssvagheten som ett attraktivt köpläge.

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan