Det jag ägnar mycket av min tid åt är att leta efter bolag och aktier som jag tror kan klara sig relativt bättre om konjunkturen viker och börsen faller. Dessa aktier måste dock också vara bra investeringar om börsen fortsätter att gå bra och konjunkturnedgången dröjer.

Utöver bolag med starka balansräkningar och kassaflöden letar jag efter bolag som har strukturell medvind.

Två bolag som passar in i denna beskrivning och som återfinns i våra fonder är Medidata som ägs i Kapitalinvest och CyberArk som återfinns i Amerikafonden. Båda två är mjukvarubolag med långsiktig tillväxt driven av ökad digitalisering i de respektive sektorerna.

Medidata levererar mjukvaran för kliniska tester. Företaget hjälper sina kunder – läkemedelsbolag – att minska kostnader, bli mer effektiva och minska riskerna vid framtagandet av nya läkemedel. CyberArk levererar mjukvaran för att skydda företags nyckelpersoner från cyberattacker samt företagets verksamhet mot andra digitala hot. Dessa bolag tror vi kommer vara bra investeringar oavsett börsväder.

Mer info om Kapitalinvest

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.