Jag tror att 2021 blir ett år upplagt för Stock-picking, vilket passar en aktiv förvaltare med fokus på fundamental bolagsanalys och värdering. I fonden väljer jag in bolag med attraktiva vinstutsikter och som återfinns i olika branscher och geografier. Inom Materials gillar jag den schweiziska “förvärvsmaskinen" SIKA. De har starkt fokus på hållbarhet och adderar värde till sina kunder inom byggbranschen. Inom teknologi, tror jag att amerikanska NICE kan få ett bra nästa år. Bolaget uppvisar en accelererande försäljningstillväxt av sin mjukvara för all typ av kundkommunikation och kundkontakt. Inom industri, tror jag att den holländska ingrediensdistributören IMCD, får att bra nästa år. Bolaget lät inte pandemin hindra deras förvärvsaktivitet och har nyligen bland annat genomfört viktiga förvärv i Indien och Mexiko.

En annan spaning för 2021 återfinns inom den redan starka strukturella tillväxttrenden kring elektriska bilar. Stora framsteg har redan gjorts men jag tror att de kan bli än mer dominerande för de berörda bolagen.

Den generella bilförsäljningen uppvisade en svag utveckling under pandemiåret 2020. Försäljningen av elektriska bilar i Europa gick dock tydligt mot strömmen. Under 2021, förväntas försäljningstillväxten av renodlade elektriska bilar i Europa att uppnå samma höga nivå som i år, dvs en uppgång på ca 70%, trots en växande bas. Tillväxten drivs av regleringar, subventioner, den växande miljömedvetenheten hos konsumenten och en förbättrad pris-prestanda för elektriska bilar. Flera bolag i Europa, Asien och USA gynnas av denna hållbara trend, som är global. Kapitalinvest äger flera av dessa bolag, t ex franska STMicroelectronics, amerikanska NXP och On Semi, och taiwanesiska Delta Electronics.

Vi får se om mina prediktioner för 2021 slår in. Långsiktighet i aktieinvesteringar dvs en investeringshorisont bortom 2021, är dock viktig för att hantera de häftiga marknadssvängningarna, tycker jag.

Swedbank Robur Kapitalinvest

1 mån
-4,75%
3 mån
+5,85%
i år
+3,39%
1 år
+30,41%
3 år
+62,84%
5 år
+140,74%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
198,83
sharpe
1,06
förv.avg.
1,25%
Kapitalinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 procent i Sverige och 70 procent globalt med en…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan