Franska STMicroelectronics (STMicro) har exponering mot flera starka industritrender – elektrifiering av bilar, flera funktioner i självkörande bilar, industriell automation, IoT (Internet of Things) samt 3D sensing i smartphones. STMicro har en bred produktportfölj. Bolaget designar och tillverkar bland annat kraftkomponenter på halvledarnivå, mikrokontrollers (en minidator på ett chip som gör beräkningar och styr händelser i olika produkter, t ex bilar), sensorer, substrat av kiselkarbid (SiC, nytt effektivt material för halvledare i bilar) etc.

STmicro har uppvisat en dubbelsiffrig försäljningstillväxt i sex kvartal i rad. Detta kan fortsätta, främst drivet av de positiva strukturella trenderna. Elektrifiering av bilar leder till att antal elektriska kraftkomponenter och halvledare per bil stiger kraftigt. Flera självkörande egenskaper hos bilar kräver fler sensorer och mikrokontrollers per bil.

Inom konsumentelektronik tillverkar STMicro ToF-sensorer (Time of Flight) som är en viktig komponent för 3D sensing i smartphones. 3D sensing är en ny teknik som används för ansikts- och gestigenkänning och AR (augmented reality). Inom en inte alltför avlägsen framtid, kan vi nog vänta oss nya smartphoneapplikationer och spel på mobilen som använder sig av denna teknik (PokemonGo var en tidig användare av AR).

Kapitalinvest är långsiktig investerare i STMicro. Vi gillar bolagets slutmarknader, produkter, innovationssatsningar och inte minst att VD:n sätter en stark operationell leverans som en topp-prioritering för bolaget.

Mer om Kapitalinvest

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.