Långsiktighet i aktieinvesteringar är en gammal sanning som tål att upprepas. Men utöver den, finns det två principer som jag guidas av i min förvaltning. Det är att investera i starka tillväxttrender och i starka bolagsledningar. Med dessa principer blir de svaga börsperioderna något positivt. Det är när börserna faller och korrelationen mellan aktier och sektorer är hög, som jag kan köpa starka bolag till mycket attraktiva värderingar.

Kapitalinvest äger både svenska och globala bolag som gynnas av starka tillväxtrender och vars starka ledningar har byggt upp attraktiva kunderbjudanden. Embracer är exempel på ett svenskt bolag som leds av grundaren och som gynnas av tillväxttrenden kring digital underhållning. Zalando är ett europeiskt bolag med starkt fokus på kundvärde och som gynnas av tillväxttrenden kring internethandel. SolarEdge är ett amerikanskt-israeliskt bolag som är en av de globala ledarna inom solenergisystem för privatpersoner.

Dessa bolag är några av de aktier som fonden Kapitalinvest har ökat i under den oroliga börsperioden i år och där jag förväntar mig god avkastning på över tid.

Swedbank Robur Kapitalinvest

1 mån
-1,09%
3 mån
+1,37%
i år
+10,03%
1 år
+41,22%
3 år
+63,98%
5 år
+165,30%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
211,60
sharpe
1,16
förv.avg.
1,25%
Kapitalinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 % i Sverige och 70 % globalt med en tillåten va…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan