Ytterligheten med självkörande bilar kan bara bli verklighet i en 5G-miljö eftersom de kräver en minimal fördröjning i kommunikationssignaler. Ett mer närliggande tillämpningsområde är alla de applikationer som ofta sammanfattas som Smart City – att i realtid kunna övervaka och påverka stadstrafik, säkerhet, hälsovård, betalningsflöden, föroreningar etc. Många av dessa enskilda system är redan uppkopplade idag men kommer med tiden sammankopplas och på det sättet bli mer ”intelligenta”.

Få kunde förutse alla de applikationer som dagens mobiltelefoner möjliggör. Vi kan betala, skattedeklarera, spela och så mycket mer på våra mobiltelefoner idag. Att kunna förutse alla de användningsområden som 5G och IoT ska möjliggöra för företag inom olika branscher och för oss som individer är svårt. Dock ändrar det inte på det faktum att dessa tekniker kommer att öppna upp många möjligheter samt skapa och förändra behov. I en 5G-värld ökar till exempel behovet av säkerhet betydligt.

Ericsson, som är ett av innehaven i Kapitalinvest, är det svenska bolag som kommer att gynnas starkt av 5G-teknikens utrullning. Ericsson är ännu inte klara med sin interna förändringsresa. Kundernas accelererande 5G-nätverksinvesteringar kommer dock att utgöra en viktig positiv faktor för Ericssons vinster kommande år och för hur bolagets tillväxtpotential uppfattas av svenska och internationella investerare.

Swedbank Robur Kapitalinvest

i år 3 år 5 år rating hållbarhet förv.avg.
+20,06% +66,97% +84,15% 1,25%

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan