Kapitalinvests nya innehav hjälper kunder hantera klimat- och dataintrångrisker

Vad har dessa tre saker gemensamt: extrema klimathändelser, cybersäkerhetrisker och hållbarhetsomställningar? Svaret finns i Verisk - Kapitalinvests nya innehav som hjälper sina kunder att hantera just dessa stora utmaningar och avgörande verksamhetsomställningar.

Under de senaste decennierna har de extrema klimathändelserna kommit allt tätare. Den negativa klimatutvecklingen kommer i olika skepnader: häftiga stormar, torka, översvämningar eller extrema temperaturer. En gemensam nämnare för dessa händelser är att de har en mycket negativ påverkan på vår vardag och leder till stora negativa sociala och ekonomiska konsekvenser för individer, bolag och samhällen. För att kunna analysera, förutse, minska och backa de negativa klimathändelserna krävs mängder av klimatdata och avancerade klimatanalysverktyg. Det amerikanska bolaget Verisk är bland de ledande leverantörerna av klimatdata och analysverktyg inom klimat- och energiområden.

Dataintrång och andra cybersäkerhetsrisker utgör ett ständigt närvarande hot för alla typer av bolag och organisationer. Accenture estimerade att den genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång för ett bolag år 2018 var USD 13 miljoner. Amerikanska National Cyber Security Alliance estimerar att dataintrång leder till konkurs för upp till 35% av de mindre bolagen i USA. Att ta cybersäkerhetrisker på högsta allvar är idag en överlevnadsfråga för bolag. Verisks analyssystem hjälper deras kunder att uppskatta riskerna och att försäkra sig mot dessa. Dessa verktyg är viktiga för att skapa säkerhetsnät för bolag och organisationer i den nya uppkopplade världen.

De globala energi- och kraftbolagen ställs idag inför existentiella frågor. Att ställa om sina affärsmodeller där ren energi blir en allt större del i bolagens energimix är en positiv och nödvändig väg framåt. Verisks energidatabaser och analyssystem hjälper dessa bolag med hållbarhetsomställningar av affärsmodeller som gynnar både bolagen och samhällen i stort.

Verisks tjänster och produkter skapar starka partnerskapsband med deras kunder. Verisk hållbara affärsmodell gynnas av flera strukturella tillväxttrender. Bolaget är ett bra exempel på hur Kapitalinvest integrerar hållbarhetsanalys i sina investeringsprocesser.

Swedbank Robur Kapitalinvest

1 mån
-1,09%
3 mån
+1,37%
i år
+10,03%
1 år
+41,22%
3 år
+63,98%
5 år
+165,30%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
211,60
sharpe
1,16
förv.avg.
1,25%
Kapitalinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 % i Sverige och 70 % globalt med en tillåten va…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan