Kapitalinvest har investerat i Spotify för att jag gillar potentialen i den stora och växande globala marknaden för musikstreaming. Som långsiktig aktieägare ser jag det också som positivt att Spotify leds av sin dedikerade grundare.

Spotify finns nu i 79 länder, har mer än 200 mn användare varav hälften är betalande. Genom att använda plattformen berättar dessa människor för Spotify vad de gillar att lyssna på och hur de väljer sin musik. Denna data är en konkurrensfördel då den hjälper Spotify att skapar personanpassade tjänster som bidrar till ökad lojalitet hos plattformens användare. Mängden data och antalet användare gör även Spotify till en attraktiv partner för de som äger musikrättigheter och för de som vill marknadsföra sina tjänster och produkter till relevant publik.

Spotify har dock sina utmaningar. Trots tuff konkurrens från några av världens största teknikjättar som Apple och Amazon har Spotify lyckats försvara sin marknadsandel flera år i rad. Den stora utmaningen är avsaknaden av originalinnehåll. Det leder till ökat beroende av de stora musikproducentbolagen som äger musikrättigheter och minskad operationella hävstång. Spotifys senaste förvärv av podcastproduktionsbolag kan vara ett bra sätt för bolaget att addera originalinnehåll till sin katalog.

Spotifys utveckling framöver kommer sannolikt inte vara en linjär resa framåt men jag ser fram emot att få vara med när ett av Sveriges mest imponerande bolag fortsätter sin resa.

Swedbank Robur Kapitalinvest

i år 3 år 5 år rating hållbarhet förv.avg.
+22,54% +66,86% +84,80% 1,25%

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan