Hur viktigt är det att Kina satsar på att bli koldioxidneutrala? Idag står Kina för cirka 28 procent av de globala koldioxidutsläppen. Landet har flest kolkraftverk i världen. Omställningen till koldioxidneutralitet är ett gigantiskt projekt, speciellt mot bakgrund av att Kina fortsätter att satsa på att höja befolkningens levnadsstandard och att växa sin medelklass.

Utbyggnaden av förnybara energikällor kommer leda till betydande investeringar i sol- och vindenergiproduktion. Bland förnybara energikällorna förväntas solenergi bli det område som byggs ut mest. Det estimeras att den årliga kapacitetsutbyggnaden av solenergi ska fördubblas (i GW) under de kommande fem åren (jämfört med de senaste fem åren).

Kapitalinvest investerar gärna i den hållbara strukturella tillväxttrenden som Kinas miljömålsättningar bidrar till. En av investeringarna i fonden är det kinesiska bolaget Xinyi Solar. Xinyi Solar är den globala ledaren av solglastillverkning. Solglas är en viktig komponent i solmoduler. Marknaden för solglas är relativt konsoliderad (de två största aktörerna står för nästan hälften av kapaciteten) och Xinyi Solar förväntas gynnas betydligt av Kinas ambitiösa satsningar på förnybara energikällor.

Swedbank Robur Kapitalinvest

1 mån
-1,09%
3 mån
+1,37%
i år
+10,03%
1 år
+41,22%
3 år
+63,98%
5 år
+165,30%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
211,60
sharpe
1,16
förv.avg.
1,25%
Kapitalinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 % i Sverige och 70 % globalt med en tillåten va…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan