Dagens svalare börstemperatur ändrar inte min filosofi att bolag med strukturella medvindar är de jag vill äga i både sämre och i bättre börstider. Två strukturella teman som Kapitalinvest investerar i är digitalisering och hållbarhet. Kapitalinvest äger flera bolag som:

1) hjälper sina kunder att digitalisera interna processer (vilket leder till konkreta kostnadsbesparingar) och kunderbjudanden (som stödjer kundernas försäljningstillväxt)
2) hjälper sina kunder att bli mer hållbara, ansvarsfulla och rena – som är ett strukturellt växande krav från slutkunder.

Psykologin kan vara en svår faktor att hantera när börsen faller. Men det är bra att tänka på att en svagare börs också skapar möjligheter att investera i starka bolag med strukturella medvindar till attraktivare värderingar.

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.