Digitalisering är ett modeord med en imponerande lång livslängd. Det är också en stark trend som under den pågående pandemin visat sig vara en förutsättning för vårt hemarbete. Att fortsätta investera i denna trend via globala ledare som till exempel Taiwan Semiconductor (den ledande producenten av avancerade kretskort) och Microsoft och Amazon (världens topp två leverantörer av molntjänster) är rätt strategi för den långsiktige investeraren.

Det har under en tid debatterats om teknikanvändandet generellt och sociala plattformar specifikt, har gjort oss mer ensamma och isolerade. I denna kris, har sociala plattformar spelat en ny och mer positiv roll. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att påstå att sociala plattformar har, under denna pandemi, visat att de kan skapa värde i samhället. Under den fysiska isoleringen har sociala plattformar varit avgörande verktyg för att till exempel snabbt mobilisera hjälp till de sårbara grupperna och till vården. De hjälper oss också att behålla känslan av social gemenskap och minska känslan av isolering. En positiv effekt har också varit att flera sociala och nyhetsplattformar tagit på sig ett större ansvar för att stoppa spridningen av falsk information. Detta är en viktig utveckling för den långsiktige och ansvarsfulle investeraren.

Den globala spridningen av covid-19 är en hälsokris. Det är därför inte förvånande att hälsoindustrin får en av huvudrollerna i att hitta lösningar och stoppa pandemin. Krisen blottar också vår otillräckliga beredskap att skydda oss mot pandemier. Vikten av att premiera innovation samt att göra sjukvården bättre rustad skapar investeringsmöjligheter. Flera av Kapitalinvests globala och svenska innehav (Kapitalinvest investerar ca 70% globalt och ca 30% i svenska aktier) har en viktig roll att spela för att göra länder och människor mindre sårbara vid hälsokriser.

Renare luft och minskade föroreningar blev en välkommen effekt av stängningar av industrier och fabriker, både i Europa och Kina. Fokus ligger idag på att hålla människor friska. Efter denna kris blir det dock än viktigare att driva utvecklingen mot hållbarhet, minskad klimatpåverkan och större ansvarstagande. Som aktiva ägare tar vi vårt ansvar med att hjälpa bolag att bli mer hållbara i sina verksamheter på stort allvar. Hållbarhet är också en positiv och stark strukturell trend där bolag med klimatlösningar kommer att gynnas. Därför investerar Kapitalinvest i hållbara bolag över hela världen. Några exempel är norska Tomra, amerikanska Tesla, japanska Kurita Water Industries.

Ikväll har jag en planerad middag, en virtuell sådan. Microsoft Teams-applikationen gör det möjligt. Och det blir extra roligt att veta att Kapitalinvest återfinns bland bolagets långsiktiga ägare.

Swedbank Robur Kapitalinvest

1 mån
-1,09%
3 mån
+1,37%
i år
+10,03%
1 år
+41,22%
3 år
+63,98%
5 år
+165,30%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
211,60
sharpe
1,16
förv.avg.
1,25%
Kapitalinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 % i Sverige och 70 % globalt med en tillåten va…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan