Denna viktiga faktor är ett bolags ledare / VD. En VDs förståelse för, kunskap om och engagemang i produkten, kunden, innovation, lönsamheten och kulturen är helt avgörande för ett bolags långsiktiga framgångar. Innovation och lönsamhet drivs av människor. Som långsiktiga investerare investerar vi i människor.

En svensk företagsledare har under åren imponerat med sitt innovationsdriv, sin kapacitet att lyfta blicken och samtidigt behålla kontroll över detaljer. Jag tänker på Hexagons VD, Ola Rollén. I Kapitalinvest (som investerar både globalt och i Sverige) utgör Hexagon en av våra viktigaste innehav.

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.