Denna viktiga faktor är ett bolags ledare / VD. En VDs förståelse för, kunskap om och engagemang i produkten, kunden, innovation, lönsamheten och kulturen är helt avgörande för ett bolags långsiktiga framgångar. Innovation och lönsamhet drivs av människor. Som långsiktiga investerare investerar vi i människor.

En svensk företagsledare har under åren imponerat med sitt innovationsdriv, sin kapacitet att lyfta blicken och samtidigt behålla kontroll över detaljer. Jag tänker på Hexagons VD, Ola Rollén. I Kapitalinvest (som investerar både globalt och i Sverige) utgör Hexagon en av våra viktigaste innehav.