Kapitalinvest är ägare i franska Dassault Systemes – en av marknadsledarna inom designmjukvara för att rita upp komponenter till bilar, bussar, flygplan och som till exempel räknar Scania till en av sina viktiga kunder. Tack vare Dassaults huvudägares och lednings långsiktighet har bolaget kunnat ta ett nästa steg i sin utveckling och satsa tid och pengar på att utveckla en ny integrerad mjukvaruplattform. Plattformen, som heter 3DExperience, tillåter ett tillverkande bolag att optimera inte bara sina produkter utan också alla processer som leder till en slutprodukt.

För tillverkande bolag är vinsterna av integration, transparens och samarbete i alla led, inklusive underleverantörer, många och stora. Till exempel kan bolagen minska materialspill då tillverkningsprocesser och slutprodukter utvecklas och designas samtidigt. De tillverkande bolagen kan också lättare spåra underleverantörernas komponenter och garantera att slutprodukten är tillverkad på ett hållbart och socialt ansvarsfullt sätt.

Dassault Systemes är ett utmärkt exempel på ett bolag som tillhandahåller hållbar och teknikdriven tillväxt som möjliggjorts av en visionär och långsiktig huvudägare. Det är ett utmärkt exempel på vad Kapitalinvest gärna investerar i.

Swedbank Robur Kapitalinvest

i år 3 år 5 år rating hållbarhet förv.avg.
+20,06% +66,97% +84,15% 1,25%

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan