Företag som hjälper sina kunder att ställa om till att bli mer hållbara får stöd för sin vinsttillväxt. Denna vinstillväxt är mer strukturell än cyklisk. Eftersom vi befinner oss inne på år tio av den andra längsta börsuppgången i modern tid, blir bolag med strukturell medvind mer intressanta att investera i. Ett växande intresse för hållbara investeringar kan också på sikt resultera i att dessa bolag får en lägre kapitalkostnad. Lägre kapitalkostnader är i sin tur positivt för fortsatta investeringar och vinsttillväxt.

Fonden Kapitalinvest som investerar i svenska och i globala aktier äger flera bolag som gynnas av växande fokus på hållbarhet. Kapitalinvest äger bland annat aktier i norska Tomra – en ledande producent av plastflaskåtervinningsmaskiner. Fonden äger också aktier i SolarEdge – ett starkt amerikanskt bolag inom solpaneler och batterier. Ett tredje exempel är det brittiska företaget Intertek som hjälper sina kunder att kvalitets- och miljösäkra produkter och processer.

Win-win i detta fall betyder att vi genom att investera i bolag som aktivt bidrar till en positiv klimatomställning samtidigt tar tillvara på samhällets växande önskan att bli mer hållbart.

Swedbank Robur Kapitalinvest

1 mån
+0,29%
3 mån
+11,38%
i år
+9,49%
1 år
+23,05%
3 år
+57,84%
5 år
+78,55%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
170,91
sharpe
0,98
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier som i normalfallet fördelar sig till 30 procent i Sverige och 70 procent globalt, fördelningen tillåts variera med plus/minus 20 procentenheter. Fonden placerar främst i stora och medelstora fö…

Fondklassiker presterar i topp

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan