Till skillnad från de mer euforiska 2017 och 2018 (fram till september), ser jag 2019 som början på en normaliseringsperiod. Flera områden går mot normalisering och jag kan här nämna tre av dem som jag tycker är viktiga.

Normalisering kring ränteläget.


Lånekostnader blir en kännbar utgift och i mina investeringsbeslut fortsätter jag att fokusera på bolag med starka balansräkningar. USA leder räntenormaliseringen, det vill säga räntehöjningarna. Sverige förväntas att följa.

Normalisering kring likviditeten


Vi har haft en riklig likviditet i ett antal år något som har varit positivt för aktiekurserna. 2019 minskar centralbankerna sina balansräkningar och likviditeten i systemet sjunker.

Normalisering kring börssvängningar


Under ett par år har vi haft förmånen att uppleva en väldigt låg börsvolatilitet. Att volatiliteten nu är högre ser jag också som en normalisering.

I ett normaliserat läge – när börserna inte längre befinner sig i ett euforiskt tillstånd – flyttas fokus till det som alltid utgör kärnan i Swedbank Roburs aktiva förvaltning: långsiktighet och fundamental analys. Börsen är som vädret – efter sol kommer regn. Regn är inte lika trevligt som sol men det är under det svala börsvädret som vi får tillfällen att köpa bra bolag till attraktiva värderingar. Den långsiktiga investeraren gillar därför inte bara de soliga börsperioderna utan också de svala.

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.