En hård landning i Kinas ekonomi är återigen en verklig risk för många börsbolag. Men för Astra Zeneca kommer Kina fortsätta att vara en mycket viktig tillväxtdrivare.

Kina har under många år varit översköljd av billigare generika-mediciner. På senare år, har dock Kina i allt större utsträckning valt att satsa på nya och ofta mer innovativa läkemedel, och vill göra dessa tillgängliga för en allt större del av sin befolkning.

För Astra Zeneca har Kinas val att sprida nya och mer innovativa läkemedel lett till att vissa av bolagets produkter, bland annat de som bekämpar olika typer av cancer, har inkluderats i det nationella läkemedelsprogrammet. Med stöd i detta program kommer Astra Zenecas cancermediciner få en större spridning i landet och kunna säljas i stora volymer.

Fonden Kapitalinvest som investerar i globala och i svenska aktier och alltid letar efter de starkaste bolagen i sina respektive sektorer, har valt att äga Astra Zeneca.

Läs fler blogginlägg av Natalie Falkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan