Vårt jobb handlar mycket om att hitta bäst relativvärde. En av de faktorer vi tittar på är i vilken valuta vi hittar bäst värde. Detta blir mer transaparent när samma företag har obligationer utgivna i både SEK och i EUR. I slutet av året har vi till exempel sett fastighetsbolagen Castellum AB, Heimstaden Bostad AB och Vasakronan AB emittera obligationer på den europeiska marknaden. Det påverkade prissättningen på bland annat Castellum AB:s obligationer som redan var utgivna i SEK.

Samtidigt har den europeiska marknaden varit minst sagt volatil under slutet av året, drivet av makro. Handelskrig, Brexitoro och oro för Italien är de tre faktorer som påverkat mest. Likviditeten i företagsobligationsmarknaden avtar oftast mot slutet av året. Bankerna är ofta mindre riskvilliga och vill hålla nere sina handelslager samtidigt vill inte investerare handla runt alltför mycket i sina fonder utan man har ofta under december lagt den positioneringen man vill ha in i det nya året. Vi har under året sett utflöden ur europeiska fonder samt att vi för första gången på länge under november även sett utflöden ur svenska företagsobligationsfonder. Enligt statistik från Fondbolagens Förening
så såg vi under november att svenska företagsobligationsfonder hade ett nettoutflöde på 3,18 miljarder SEK vilket motsvarar ca 2,4 % av totala innehavet. YTD landar vi då på ett nettoutflöde på 1,4 miljarder SEK.

Om man tittar på hur kreditspreadarna (premien över ränteswappen) har utvecklat sig under året (se graf nedan) så ser vi att i den europeiska marknaden för företagsobligatoner är tillbaka på nivåer som vi hade i början av 2016. I april 2016 introducerade ECB sitt program CSPP (Corporate Sector Purchase Program) vilket som hade för syfte att köpa investment grade obligationer i EUR utgivna av företag. Detta började man sedan göra under sommaren 2016. Det drev såklart ihop kreditpremien. Nu kommer vi till ett slut av QE samtidigt som vi har en hel del oro i marknaden runt bland annat makro.

Bild
Källa Danske Bank, iBoxx, UBS Delta, Swedbank Robur.

Svenska marknaden har inte påverkats i samma utsträckning men vi ser här i slutet av året att vi faktiskt haft en bättre korrelation mellan de två marknaderna, särskilt inom fastighetssektorn. Sedan oktober har exempelvis fastighetsobligationer inom BBB segmentet i snitt handlat isär med ca 62 baspunkter (0,62 procentenheter), BB 45bps och ett brett Europeiskt BBB Index under samma period ca 36bps. Att BBB handlat sämre än BB i Sverige beror till viss del av att den justerats och nu ligger mer i linje med den europeiska marknaden och jämförbara bolag där. Det drivet av att fler Nordiska emittenter har valt att emittera obligationer i EUR vilket gör att det blir lättare att jämföra de olika marknaderna. Sedan är den svenska marknaden fastighetstung och utflöden på det påverkar såklart marknaden.

Det blir intressant att se vart detta tar oss i 2019- Det positiva är att man äntligen börjar se en högre förräntning.

Läs fler blogginlägg av Helena Frisk Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan