Den europeiska centralbanken ECB annonserade efter sommaren ett nytt program med stödköp. Dels så infördes ett tieringsystem för att hjälpa europeiska banker samtidigt som man annonserade stödköp av obligationer för 20 miljarder euro per månad. Det är visserligen en lägre siffra än tidigare stödsköpsprogram, men utan någon sluttid. ECB sa inget om hur stor andel av stödköpen som ska allokeras till företagsobligationer. Mycket tyder dock på att det kommer vara enligt samma fördelning som tidigare.

Räntorna på den europeiska marknaden har påverkats av stödköpen samtidigt som vi fortsatt sett svagare makrodata komma in. Tonen på marknaden är samma i Stockholm, London och resten av Europa. Det som skiljer slutet av 2019 mot 2018 är också de positiva inflöden vi sett både i de europeiska kreditfonderna och i de kraftiga inflödena i svenska kreditfonder. Jakten på avkastning kommer att fortsätta.

Kreditkurvorna på den europeiska marknaden har visserligen redan flackat, men med investerare som jagar avkastning och helst vill undvika att köpa till en negativ ränta så kan kurvorna fortsätta att flacka. Vi har även sett en del fall där kreditkurvan vid vissa europeiska nyemissioner inverterats. Intresset i Europa för längre löptider, runt 8–10 år, har gjort att vissa av dessa emissioner i spreadtermer ibland prisats under existerande 6–7 års kurva. Det intresset har framförallt varit drivit av försäkringsbolag och livbolagen som har garantier att leverera till sina kunder. Men även andra liknande investerare har köpt dessa löptider.

Investerare tvingas köpa lägre ratade krediter och lägre ner i kapitalstrukturen för att kunna leverera avkastning. De flesta Investment Grade-fonder som kan köpa enskilda obligationer med sämre rating än Investment Grade har också gjort det. Detta framförallt inom High Yield och BB-kategorin. Vi ser också att de som kan köper selektivt inom B-kategorin.

Konkurserna i Europa är på fortsatt låga nivåer och det finns inget i närtid som tyder på att räntorna kraftigt kommer få en skjuts uppåt. Med fortsatt låga räntor är vi fortsatt positiva till krediter när vi går in i nästa år men vi anser också att det finns starka skäl att vara selektiv och detta framförallt inom lägre ratingkategorier (B-kategorin).

Vissa analytiker har ändrat riktning och tror på att även köpa cykliska sektorer in i 2020, men vi tror fortsatt på att vikta de mer cykliska sektorerna lägre. Vi tror att de kan komma att påverkas kraftigt om handelskriget skulle eskalera, men det kan även bli en lägre lönsamhet som resultat av en försämrad konjunktur där vi ser låg tillväxt. Vi anser också att de cykliska bolagen handlas till för låg spread idag relativt de icke-cykliska bolagen. Detta givet senaste makrodatan och då främst PMI i Europa. Många sektorer har stora problem, bland annat handel där vi sett ett antal konkurser de senaste åren både i USA och i Europa. Däremot är det skillnad på handel och handel. Handel så som mathandel är vi fortsatt positiva till.

Företagsobligat

i år
-0,12%
3 år
+2,17%
5 år
+6,24%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
142,06
sharpe
0,22
förv.avg.
0,60%
Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna …

Företagsobl Mix

i år
-3,35%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
99,62
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Fonden är en räntefond som till övervägande del placerar i företagsobligationer med både hög och låg kreditv…

Företagsobl HY

i år
-4,04%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
102,47
sharpe
-
förv.avg.
0,80%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex, som är BofA Merrill Lynch BB-B Eur…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Helena Frisk Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan