Stressad marknad sätter press på säljarna


För möta uttag ur företagsobligationsfonder så försöker förvaltaren sälja av delar av sina innehav i olika företagsobligationer och det är inte alltid som bankerna då har möjlighet att köpa på sig allt som någon vill sälja. Eftersom företagsobligationer inte är börshandlade (som aktier är) medför det att när man som investerare vill sälja så får man fråga en bank eller en annan mellanhand om ett pris. Banken då välja mellan att ställa ett pris mot egen bok (ta in i eget lager), att mäkla värdepappret till en annan kund eller att helt enkelt avstå från affären. Nya köpare måste ju sedan hittas och det kan ta tid vilket kan vara en anledning till att banken avstår. Problemet är dessutom att det i en stressad marknad ibland kan ta ännu längre tid att hitta nya köpare. En möjlig köpare av värdepappret kan exempelvis vara ett livbolag, som inte på samma sätt är styrda av flöden. Eftersom säljarna av företagsobligationer samtidigt måste möta utflödet ur fonden kan det tvinga fram försäljningar till ett pris som kan skilja sig flera procent från det pris som de underliggande tillgångarna just då är värderade till. Centralbanker över hela världen har insett faran med ett stort tryck på företagsobligationsmarknaden och har vidtagit ett flertal åtgärder.

Centralbankerna köper företagscertifikat


Den europeiska centralbanken (ECB) och Riksbanken har signalerat oförändrade räntor under en relativt lång period framöver. Riksbanken utökade sina stödköp av obligationer till att omfatta bostads- och kommunobligationer men man tog också ytterligare ett steg genom att även låta programmet omfatta företagscertifikat med officiell Investment Grade-rating. Detta har tidigare varit helt otänkbart för Riksbanken. Utöver detta har vi även sett den europeiska centralbanken (ECB) lansera ett nytt program av stödköp samtidigt som den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) snabbt vidtagit kraftiga åtgärder.

Vid sitt möte i januari signalerade FED fortsatt oförändrade räntor samtidigt som man såg en relativt stabil utveckling under året. Räntepolitiken var väl avvägd och pekade mot oförändrade räntor under resten av året. Därefter har stora förändringar vidtagits och de centralbanker som inte redan hade styrräntor på noll procent eller till och med lägre har genomfört räntesänkningar i olika omfattningar. Som i de flesta fall är det amerikanska Fed som har agerat snabbast och mest kraftfullt. De har i två steg under mars sänkt den amerikanska styrräntan med 150 räntepunkter (1,5 %) ner till intervallet 0–0,25%. FED signalerade även att negativa styrräntor inte är aktuella i USA. Samtidigt har de inlett ett stort program för köp av stats- och bostadsobligationer. Det belopp man angav från början har redan ersatts av uttrycket ”obegränsat”, dessutom utan att någon bortre tidsgräns har angivits. Efter hand har programmet även inkluderat företagsobligationer som ett ytterligare steg för att säkerställa kreditgivningen till företagen.

Historiskt höga kreditpremier


Visst har dessa åtgärder till viss del lugnat marknaden. Även den svenska marknaden har funnit en bättre balans och priserna har justerats. I senaste budgivningen fick också Riksbanken endast in 100 miljoner kronor i företagscertifikat av klass 2, vilket tyder på en stabilisering av marknaden. Till det ska tilläggas att likviditeten för High Yield-obligationer och företagscertifikat eller företagscertifikat som saknar ett officiellt kreditbetyg är sämre. För företagscertifikat inom High Yield eller mer utsatta sektorer inom Investment Grade upplever vi att efterfrågan fortsatt är svag. Kreditpremierna (räntepåslaget) handlar överlag dock fortsatt på historiskt höga nivåer. Kreditpremierna speglar att osäkerheten för många företag kvarstår samtidigt som fondflödena är en pådrivande faktor. Vi kan längre fram komma att få se flera företag få sänkta kreditbetyg, från Investment Grade till High Yield. Kreditpremierna för svensk High Yield steg från början av februari med cirka 4,5 procent för treåriga krediter i BB-kategori medan vissa namn i utsatta sektorer och i lägre ratingkategorier har stigit dubbelt så mycket eller mer. Även kreditpremierna för svensk Investment Grade har stigit. Dessa har stigit, från en lägstanivå i februari, med cirka 1,55 procent för en treårig BBB-kategori företagsobligation. Här skiljer det inte lika mycket mellan de olika ratingstegen utan mer eller mindre allt har gått upp ungefär lika mycket med undantag för vissa namn där säljtrycket varit större.

Oron i kreditmarknaden är nog inte över än, även om vi nog också denna gång kommer att klara oss igenom denna kris. Vi vet bara inte riktigt när och hur det kommer att sluta. Mer om det i nästa blogg.
Länk till Helenas blogg del 1 och 2
Den svenska företags­obligations­marknadens uppkomst
Svenska företagsobligationer ser tryggare ut än vad de är


Corporate Bond Europe A

i år
-0,01%
3 år
+4,77%
5 år
+7,41%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
145,18
sharpe
0,40
förv.avg.
0,60%
Corporate Bond Europe är en räntefond som främst investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet (I…

Corporate Bond Europe IG A

i år
-0,20%
3 år
+3,94%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
104,26
sharpe
0,35
förv.avg.
0,50%
Corporate Bond Europe IG är en räntefond som investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet (Inves…

Företagsobligationsfond Mix A

i år
+1,64%
3 år
+5,40%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
104,22
sharpe
0,29
förv.avg.
0,70%
Företagsobligationsfond Mix är en räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av europeiska före…

Corporate Bond Europe High Yield A

i år
+2,07%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
108,58
sharpe
-
förv.avg.
0,80%
Corporate Bond Europe HY är en räntefond som främst investerar i företagsobligationer med lägre kreditkvalit…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Helena Frisk Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan