Riskklassificeringen säger inte allt


Ett av de största problemen som vi ser på marknaden är riskklassificeringen av företagsobligationsfonder. Standardavvikelsen som ofta används att klassificera risken tar varken hänsyn till konkursrisken eller mäter likviditeten i marknaden vilket man bör ha i åtanke. Vi hör ofta ”alternativ till banksparande” eller ”placering för dina likvida medel” som säljargument och det kan vara sant för fonder som placerar i mer likvida innehav som stats- och bostadsobligationer, men sällan för rena företagsobligationsfonder.

Samma emittent - olika risk!?


Eftersom prissättningen på den svenska marknaden inte alltid prisar in likviditetsrisk eller fullt ut konkursrisken hos utgivarna så har prisvolatiliteten i Sverige historiskt sett varit lägre än i den europeiska företagsobligationsmarknaden. Det beror delvis på marknadens storlek. Det är färre aktörer i Sverige än i Europa som ställer pris och även kunderna är färre till antalet. Marknaden har också på senare år drivits av företagsobligationsfonderna och den tillväxt vi sett där snarare än från andra typer av investerare. Sammantaget så gör detta att risken ser lägre ut i Sverige än motsvarande risk på den europeiska marknaden. Det gör att vi ofta ser avvikelser i prisvolatiliteten (kursrörligheten) mellan de två marknaderna även om det är samma företag som gett ut obligationen.

Bild
Grafen ovan exemplifierar prisvolatiliteten i två likvärdiga obligationer utgivna av Castellum, den ena i euro (grön) och den andra i svenska kronor (blå). Samma emittent men utgivna och handlade i två olika marknader. Källa: Bloomberg.

Många emittenter sakna kreditbetyg


De riskmått som används är inte anpassade för svenska företagsobligationsfonder. Kanske borde man addera parametrar som förklarar risken vid beskrivning av en fond. Risken, i termer av standardavvikelse, har sett låg ut samtidigt som likviditets- och kreditrisk i flera fall är hög. Till det ska också tilläggas att många företag som ger ut obligationer på den svenska företagsobligationsmarknaden också saknar officiellt kreditbetyg (rating). Vilket gör den mindre transparent och ställer högre krav på förvaltaren att läsa in sig på företagen och försöka få sig en bild av kreditrisken. Spreaden mellan de som har ett officiellt kreditbetyg och de bolag som saknar har de senaste veckorna också ökat. Det är även värt att nämna att analysmetoder för företag i vitt skilda branscher skiljer sig åt betydligt vilket komplicerar analysen. Oftast gynnas analysarbetet därför av att ha sektorspecialister i förvaltningen, våra fem företagsobligationsförvaltare är alla specialiserade på olika sektorer.

God förvaltning är att ha beredskap


I den svenska marknaden har på senare år också de flesta slutägare av företagsobligationer varit fonder med daglig handel. Dessutom brukar fondernas flöden allt som oftast gå åt samma håll. Det som idag påverkar globalt är att vi ser stater stänga ned och företag tvingas varsla. Arbetslösheten skjuter i höjden. Vi ser redan att det är kraftig uppgång i varslen i Sverige och vi ser redan den högsta konkurssiffran under mars månad på över ett decennium. De hårdast drabbade sektorerna är hotell-, restaurang- och transportbranschen. Många fler företag kan komma att ha lägre intjäning och vissa kommer kanske behöva ställa in betalningar och gå i konkurs. Riskpremierna på företagsobligationer skjuter därför i höjden. Del tre följer inom kort.

Länk till Helenas blogg del 1
Den svenska företags­obligations­marknadens uppkomst

Corporate Bond Europe A

i år
-0,01%
3 år
+4,77%
5 år
+7,41%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
145,18
sharpe
0,40
förv.avg.
0,60%
Corporate Bond Europe är en räntefond som främst investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet (I…

Corporate Bond Europe IG A

i år
-0,20%
3 år
+3,94%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
104,26
sharpe
0,35
förv.avg.
0,50%
Corporate Bond Europe IG är en räntefond som investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet (Inves…

Företagsobligationsfond Mix A

i år
+1,64%
3 år
+5,40%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
104,22
sharpe
0,29
förv.avg.
0,70%
Företagsobligationsfond Mix är en räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av europeiska före…

Corporate Bond Europe High Yield A

i år
+2,07%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
108,58
sharpe
-
förv.avg.
0,80%
Corporate Bond Europe HY är en räntefond som främst investerar i företagsobligationer med lägre kreditkvalit…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Helena Frisk Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan