Den europiska kreditmarknaden har visserligen, liksom den svenska, påverkats av den senaste tidens utflöden, men den har framförallt påverkats av politiska händelser. Dels så ligger det i korten att Europeiska Centralbanken skall trappa ned sina stödköp av obligationer, dels så har vi den senaste oron för att Italien bryter mot EU:s budgetregler och ökar sin statsskuld vilket har gett en turbulent marknad. I slutändan har regeringen kommit överrens om ett mål på 2,4 % i budgetunderskott. Italiens statsskuld är efter Grekland näst högst i Eurozonen. Situationen i Italien är allvarlig och har inte enbart påverkat italienska statsobligationer utan även kreditspreadarna på framförallt de italienska bolagen.

Utöver det så har vi handelskriget mellan framförallt USA och Kina som kommer att påverka oss resten av året. USA har bland annat annonserat nya tariffer på en lång lista av importer från Kina. Det är ändå ganska intressant. Jag läste en artikel häromdagen som beskrev försörjningskedjan idag. Om vi tittar på produktionen av I-Phone så inkluderar den bland annat design och marknadsföring i USA medan den faktiska produktionen sker i Taiwanesiska fabriker i Kina. Men komponenterna kommer från en rad olika länder inkluderat Japan, Sydkorea, Tyskland och USA. Bara lite över 8 % av de anställda globalt (om jag har alla siffror korrekta) som är delaktiga i värdekedjan av I-Phone arbetar i Kina. Världen är mer integrerad idag än vad vi kanske tror.

Turbulensen på kreditmarknaderna ger oss inte bara utmaningar utan även möjligheter. Europeiska High Yield krediter ger exempelvis i jämförelse med svenska krediter ofta en bättre ingångsnivå nu när turbulensen framförallt det senaste kvartalet har drivit isär spreadarna i Europa vilket gjort att förräntningen på europeiska krediter ökat i jämförelse.

Läs fler blogginlägg av Helena Frisk Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan