Det var först efter finanskrisen som den svenska företagsobligationsmarknaden började växa till sig och bli etablerad och det är först på senare år vi sett antalet emittenter växa och utökats till att inte bara innefatta bank, fastighetsbolag och större industribolag. Att den svenska marknaden för företagsobligationer har vuxit beror dels på en ökad efterfrågan på tillgångsslaget och dels på att kraven på banker har blivit hårdare sedan förra finanskrisen. Det har minskat bankernas möjligheter att låna ut större belopp till företag.

Den svenska marknaden är fortfarande relativt liten och det kan vara perioder av större inflöden där det är svårt att hitta något att investera i. På Swedbank Robur lägger vi stor vikt vid riskanalysen där likviditetsriskhantering är en viktig parameter. I jämförelse med våra konkurrenter kan det ibland se ut som att vi har ett stort antal bolag och obligationer något som vi medvetet valt för att begränsa risken i portföljerna. I våra europeiska företagsobligationsfonder har vi, trots antalet emittenter, en tydlig vy på vilka sektorer vi vill äga. Vi äger de sektorer som vi tror kommer gynnas framöver. Exempelvis ligger vi just nu överviktade mot mer icke-cykliska sektorer som läkemedel, telekommunikation, allmännyttiga bolag och banker.

Vi har också större positioner i enskilda emittenter, men vi har alltid likviditeten i åtanke innan vi ingår en position. Likviditeten är viktig aspekt och bör vara så i alla fonder som erbjuder daglig handel. Vi hanterar likviditeten inte bara med kassa utan också med mer likvida instrument så som exempelvis säkerställda bostadsobligationer. Där har bankerna ett åtagande att ge ett pris, men det har de inte för företagsobligationer. För företagsobligationer kan alltså banker neka sina kunder att ställa ett pris. Vi vet också att bankernas riskaptit har minskat genom åren och i den senaste turbulensen har det under några dagar varit en marknad där bankerna fått gå in och mäkla obligationer mellan köpare och säljare.

Om vi börjar från början. Företagsobligationsmarknaden uppkom i USA. Den utvecklades hand i hand med det moderna företagandet och utvecklingen av kapitalmarknaderna. Till en början var det, likt det vi senare sett i Sverige, de större företagen som först var aktiva och började låna på obligationsmarknaden. Det var först under senare delen av 1970-talet och början av 80-talet som High Yield-marknaden i USA exploderade. Den stannade av något under krisen vid 1990-talet och tog sedan fart igen. Det var ungefär då den europeiska företagsobligationsmarknaden började växa. Det var i samband med introduktionen av Euron. Nu kunde helst plötsligt exempelvis tyska och andra euroländers företag söka finansiering i eurozonen och var inte längre begränsade till sina inhemska marknader.

Den europeiska marknaden blir alltmer likt den amerikanska och den svenska marknaden, som har sitt ursprung i en lånemarknad, tar små steg mot den europeiska och vi ser alltfler företag söka ett officiellt kreditbetyg (rating). Fler sektorer blir representerade och transaktionerna blir i många fall av större karaktär med fler investerare involverade. Företagsobligationsmarknaden har klarat både kreditkriser och tillgångsbubblor och de flesta sektorer är fortsatt idag representerade på marknaden.

Corporate Bond Europe A

i år
-0,01%
3 år
+4,77%
5 år
+7,41%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
145,18
sharpe
0,40
förv.avg.
0,60%
Corporate Bond Europe är en räntefond som främst investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet (I…

Corporate Bond Europe IG A

i år
-0,20%
3 år
+3,94%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
104,26
sharpe
0,35
förv.avg.
0,50%
Corporate Bond Europe IG är en räntefond som investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet (Inves…

Företagsobligationsfond Mix A

i år
+1,64%
3 år
+5,40%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
104,22
sharpe
0,29
förv.avg.
0,70%
Företagsobligationsfond Mix är en räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av europeiska före…

Corporate Bond Europe High Yield A

i år
+2,07%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
108,58
sharpe
-
förv.avg.
0,80%
Corporate Bond Europe HY är en räntefond som främst investerar i företagsobligationer med lägre kreditkvalit…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Helena Frisk Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan