Handelskonflikten mellan USA och Kina trappades i våras upp och tullarna på Kinesiska exportvaror till ett värde av 200 miljarder dollar höjdes från 10 till 25 procent. Likaså kvarstår oklarheter om eventuella framtida amerikanska biltullar gentemot EU. Det har under året framförallt påverkat kreditspreadar på Automobil sektorn som påverkas kraftigt av nyheter gällande biltullar åt endera hållet. Det finns ytterligare några frågetecken när vi lämnar sommaren bakom oss och går in i hösten. Vad händer gällande Brexit? Om Storbritannien skulle komma att lämna unionen utan ett nytt avtal kan det få kännbara konsekvenser. Svensk ekonomi skulle också påverkas då Storbritannien är en viktig handelspartner. En oro finns för den offentliga skuldsättningen, som är fortsatt hög på många håll i världen. Den offentliga bruttoskulden varierar också kraftigt mellan EU-länderna. Länder med en hög skuldsättning kan få svårt att bemöta en plötslig nedgång i konjunkturen. En del länder exempelvis Grekland och Italien, brottas med skulder som är större än ländernas BNP. Den ekonomiska och monetära unionen inom EU bygger på Maastrichtfördraget. Det föredraget innehåller ett antal kriterier. Ett av dem är att den offentliga skulden i ett land får uppgå till högst 60 procent av BNP. Ett flertal länder bryter alltså mot kravet. Senare tillkom ett ytterligare krav och det var att ett EU land inte får ha ett budgetunderskott som är större än tre procent av BNP. För närvarande klarar inte alla länder det.

Bild
Ränteläget på statsobligationer per 2019-08-09. Källa: Swedbank Robur och Bloomberg

Det kommer att bli en högst intressant höst där vi börjar i september med besked från Riksbanken därefter följer ECB och FED. ECB blir högintressant för Europeiska krediter och marknaderna generellt eftersom man vid det senaste mötet i juli agerade främst för att sätta upp ett policy paket till mötet i september. Då nämndes att man diskuterat ett tieringsystem av deporäntan dvs. till vilken nivå en bank kan deponera pengar hos ECB. Utöver det så sa man att man diskuterat volym och sammansättningen av ett nytt QE program. Vid ECB mötet i juni agerade kreditmarknaden genom att spreadarna överlag gick ihop. Bankobligationer utgivna av Italienska och kringliggande banker gick då starkt och generellt hade högbeta krediter och high yield en stark dag. Men även Europeisk investment grade gick starkt. Det vände något i slutet av juli efter oro runt UK och utspel från Trump vilket gjorde att spreadarna gick norrut igen. Men faktumet kvartstår. Underliggande marknadsräntor har sjunkit och även så har spreadarna på företagsobligationer under året sjunkit, speciellt i Europa och USA. Med centralbanker redo att agera efter svaga industrisiffror så kan vi gå in i hösten med en fortsatt ”hunt for yield”.

Bild
Källa: Swedbank Robur, Danske Bank och Bloomberg

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Helena Frisk Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan