Vi har en ambitiös agenda, inte minst på klimatområdet där vårt mål är att Swedbank Roburs samlade fondkapital år 2025 ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

Vi har också som mål att alla våra fonder ska vara placerade koldioxidneutralt till år 2040. Jag kommer att dela med mig om Swedbank Roburs resa mot en klimatsäkrad verksamhet men även ge en inblick i vårt arbete inom andra hållbarhetsområden.