Det som gjorde Swedbank Roburs Summit unikt i sitt sammanhang var att både näringsliv, finansiella investerare såväl som offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå var representerade. Det visar vilket beroende vi har av varandra – och av behovet av samarbete. Såsom lyftes fram av paneldeltagana behöver man från det offentliga se över lagstiftning, förenkla tillståndsprocesser såväl som att säkra kort- och långsiktig planering av energinätsutbyggnad. Samtidigt måste bolag våga sätta modiga mål för att ställa om sin verksamhet till fossilfri, även om de idag inte vet hur det ska gå till i detalj så måste resan påbörjas. Och för att få igång resan krävs olika typer av kompetenser, insatser och inte minst samarbeten. Eva Axelsson, Chief Sustainability Strategist på Swedbank Robur var en av paneldeltagarna, hon lyfte fram flera bra pågående samarbeten och initiativ som vi redan deltar i. Men även vikten av fler samarbeten och då även över bransch- och landsgränser. Vi som kapitalförvaltare är en av nyckelspelarna i omställningen. Vår roll är att investera i och stötta bolagen med vår expertis på deras väg mot en klimatsäkrad verksamhet. Men vi kommer även spela en viktig roll att i vårt ägarutövande och i våra dialoger med bolagen förmedla vår förväntan på bolagen. Vi vill även såsom dagens Summit gav uttryck för bidra till att klimatsäkra både på nationell och internationell nivå.

Det alla parter var rungade överens om var att samarbete – SDG mål 17: genomförande och globalt partnerskap - är en förutsättning för den nödvändiga omställning som vi nu måste gå igenom. Naturligtvis diskuterades även de utmaningar vi står inför men framförallt de möjligheter som finns, inte minst från ett investerarperspektiv. Jens Grebeck, Head of Client Solutions på Swedbank Robur, uttryckte att han fått fyra affärsidéer under dagen och jag ser fram mot att få ta del av dem. Och det är just det som kommer behövas, att våga och satsa på nya lösningar.

Även Swedbanks vd Jens Henriksson deltog. Han lyfte fram den långa historia av samhälls- och hållbarhetsengagemang som är Swedbank och Swedbank Roburs fundament. Banken grundades för 200 år sedan för att ge den vanliga människan möjlighet att spara och låna pengar och Swedbank Robur har under sina drygt 50 år bidragit betydelsefullt till det svenska fondsparandet. Jag är, precis som Jens Henriksson, stolt över att tillhöra Swedbanks fondbolagsfamilj och ser fram mot att vara en del av den resa vi ska göra tillsammans för att nå Swedbank Roburs klimatstrategi, att det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska år 2025 vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Samt att det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska å 2040 vara placerat koldioxidneutralt.

Som sagt, nu är det dags att gå från vision till verklighet!

Mer om vårt arbete med klimat och våra fonder som förvaltas i linje med Parisavtalet
Mer om mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Pia Gisgård Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan