År 2020 kommer att leva kvar i vårt medvetande under lång tid. Men det har även gett oss flera värdefulla insikter. Vi kommer inte lösa klimatkrisen lokalt eller på egen hand. Precis som pandemin är den global och det kommer att krävas samarbete över gränser och mellan aktörer på marknaden för att klimatsäkra vår framtid. Vår förmåga att anpassa oss till nya förutsättningar kan ge styrka och en gemensam drivkraft. Det är precis så jag upplever vårt arbete på Swedbank Robur under året. Vi har ytterligare definierat vår värdegrund och vad som är viktigt för oss när vi gör en investering. Vi vill investera i verksamheter som bedriver Good Business, Clean Business och Fair Business. Utifrån dessa parametrar kommer vi även under 2021 ta fram Expectation Papers, i vilka vi förmedlar vår förväntan på de verksamheter vi investerar i.

Likt andra har vi varit tvungna att tänka nytt. Trots utmaningarna detta år har vi åstadkommit mycket. Vi har börjat förvalta sex fonder i linje med Parisavtalet, lanserat Transition Energy med fokus på långsiktig hållbar energiomställning och antagit nya striktare kriterier för att välja bort fossila bränslen vilket innebär att vi har uteslutit olja och gas i vår Rysslandsfond. Vi har vidare utsett en ledamot i nästan 100 valberedningar och röstat på fler bolagsstämmor än vi gjort något tidigare år. Vi har haft hållbarhetsdialoger och deltagit i strategiska hållbarhetsworkshops med fler portföljbolag än någonsin tidigare. Vi har även tagit nya steg inom internationella samarbeten och skrivit under Finance for Biodiversity Pledge, vilket är ett nytt samarbete för att mäta och rapportera påverkan på den biologiska mångfalden. Vi stöttar även Net Asset Zero Managers, ett nytt internationellt initiativ där kapitalförvaltare åtar sig att arbeta för att minska koldioxidutvecklingen i sina investeringsportföljer och de företag man investerar i att uppnå nettonollutsläpp senast till 2050. Allt detta under brinnande pandemi.

Nu är vi inne i 2021 och vi fortsätter att bidra till en omställning mot en mer hållbar värld genom att skifta våra investeringar till hållbara alternativ och påverka andra aktörer att göra detsamma. Jag ser med spänning fram mot vad 2021 har att erbjuda.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete samt rapporten Hållbara Investeringar 2020

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Pia Gisgård Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan