Klimatförändringar och miljöproblem är enligt SOM-institutet det som oroar oss svenskar mest. Extermväder som torka och bränder blir allt vanligare och förändringarna påverkar våra dagliga liv och världens ekonomier på ett omfattande sätt. Klimatförändringar är en av de stora så kallade megatrender. Det vill säga något som kommer påverka alla – oavsett individ eller organisation – på ett bestående och omfattande sätt. Det är därför inte så konstigt att klimatet är en viktig fråga att ta höjd för även när du investerar ditt kapital i till exempel ett månatligt sparande.

I vår blandfondsfamilj Selection investerar vi till en allt större del efter de omfattande strukturella förändringar som vi ser i samhället, däribland klimatförändringar. Vår bedömning är att det kommer krävas en dramatisk omställning av den globala ekonomin och vi kommer se alltfler politiska implikationer som kommer påverka oss alla på något sätt. Vilken påverkan detta kommer få på bolag i form av intäkter, lönsamhet och värdering är svårt att greppa. Där det finns osäkerhet finns det å andra sidan stora möjligheter.

En investering som våra fonder nyligen gjort är i en fond som placerar sitt kapital i bolag som fokuserar på områden relaterat till klimatet. Det innebär kort och gott att fonden investerar i ett 40-70 bolag inom:
- förnybar energi såsom sol, vind och vatten
- bolag som hanterar den omställning som krävs för en effektivare hantering av energi
- ledande bolag i en värld som kräver lägre koldioxid utsläpp
- hållbara transporter osv.

”Ingen kan göra allt men alla kan vi göra något” är ett gammalt klokt ordspråk som passar väl in här. Fundera på hur ditt månadssparande hanterar denna viktiga fråga och om du genom ett hållbart sparande kan ta ställning för en ljusare framtid och förbättrad miljö.

Swedbank Robur Selection 25

1 mån
+0,31%
3 mån
+2,55%
i år
-1,25%
1 år
+0,99%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
104,26
sharpe
-
förv.avg.
0,90%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Tillgångarna fördelas mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar. Fon…

Swedbank Robur Selection 50

1 mån
+0,41%
3 mån
+4,27%
i år
-1,38%
1 år
+3,25%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
108,98
sharpe
-
förv.avg.
1,20%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Tillgångarna fördelas mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar. Fon…

Swedbank Robur Selection 75

1 mån
+0,41%
3 mån
+5,57%
i år
-2,14%
1 år
+4,96%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
113,35
sharpe
-
förv.avg.
1,40%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Tillgångarna fördelas mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar. Fon…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Pia Haak Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan