En annan fråga som är ett huvudbry för investerare, inte minst dem som ska se till att du och jag kan pensionera oss, är var vi ska hitta avkastning i perioder när allt tycks gå ner i värde? Som nybakad ekonom (i början av 90-talet) hade vi marginalräntor på 500 %, nu har vi negativa räntor. Vilken skillnad!

Vi har utrustat Selection-familjen med en stor ”verktygslåda” där investeringsmöjligheterna sträcker sig utöver aktier och räntor. Att investera i flera tillgångsslag erbjuder fler möjligheter att hitta bra investeringar oavsett marknadsläge.

Två delar som kommer känneteckna Selection är möjligheterna i det vi kallar alternativa investeringar samt tematiska investeringar.

Alternativa investeringar innebär att hitta värde i andra tillgångar och strategier som hedgefonder, infrastrukturinvesteringar, råvaror, fastigheter och privata bolag.

Att investera utifrån olika teman är på frammarsch. Vad innebär då det? Ett annat sätt att se på världen kan man enkelt säga. I stället för att titta utifrån regioner så fångar vi megatrender som påverkar samhället på ett omvälvande och bestående sätt. Några områden där vi hittar tillväxt och bedömer kunna hitta framtidens vinnare är:

- Den globala befolkningstillväxten
- En åldrande befolkning
- Digitalisering och teknologi
- Miljöförbättringar och Klimatsmarta innovationer

Beroende på hur länge du planerar att spara och vilken risk du vill ta kan du välja den Selectionfond som passar dig bäst. Selection 25, Selection 50 och Selection 75 har olika normallägen för andelen aktier.

Sammantaget ger den stora verktygslådan en bra mix och passar dig som vill ha en enkel placering med en bra bredd. Selection fungerar därför både som en helhetslösning för sparandet eller som en grund i ditt sparande sedan kan du krydda med andra fonder eller sparprodukter givetvis. Vår resa börjar nu, vill du vara med?

Selection 25
Selection 50
Selection 75

Bild

Läs fler blogginlägg av Pia Haak Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.