Inspiration till bloggar hämtar jag främst från min erfarenhet inom förvaltning och fondurval men också aktuella händelser och trender på de globala marknaderna.