Att vatten är en livsviktig naturresurs råder det inget tvivel om. En stor del av vår planet täcks av vatten men bara 3 procent av allt vatten är färskvatten. I utvecklingsländer är idag en stor del av alla sjukdomar vattenrelaterade och tillgången till rent vatten begränsat. Ungefär 2/3 av världens befolkning förutspås vara drabbade av vattenbrist år 2025*. I utvecklade länder försvinner upp mot hälften av allt vatten i ledningarna i vissa städer som en följd av läckage i gamla ledningar och system. Stora investeringar i exempelvis förbättrad infrastruktur krävs för att möta de utmaningar som finns inom området. Tekniska lösningar som kan förbättra resursutnyttjandet av vatten i exempelvis jordbruket och industrin, teknik för att genomföra vattenanalys och rening krävs också för att vattnet ska räcka till i framtiden.

Selectionfonderna har investerat i detta intressanta tema som supporteras av bestående och långvariga demografiska och urbaniserings trender. Investeringen fokuserar på bolag som tillhandahåller lösningar på vattenbrist och vattenkvalité främst inom sektorer som utilities, infrastruktur och teknologibolag. Temat stödjer dessutom ett par av de 17 globala klimatmålen/hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som slogs fast i Paris 2015. Vatten som investeringstema bedömer vi passa väl in som en tematisk byggsten i Selectionfonderna.

*Källa: International Decade for Action "Water for Life" 2005-2015


Swedbank Robur Selection 25

i år
+6,62%
förv.avg.
0,90%

Swedbank Robur Selection 50

i år
+12,02%
förv.avg.
1,20%

Swedbank Robur Selection 75

i år
+18,05%
hållbarhet
förv.avg.
1,40%

Läs fler blogginlägg av Malin Hallén Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan