Det var målvakten och straffskyttarna som stod i fokus denna morgon. Oddsen för målvakten är inte bra i detta läge. Statistiken säger att mindre än var femte straff räddas. Målvakten har i princip tre handlingsalternativ; dyka åt vänster, höger eller stå kvar i mitten mellan de båda målstolparna. Jag noterade att målvakten framför mig främst använde två av sina tre alternativ, han (ja det var herrlaget som tränade) dök mestadels åt vänster eller höger. Hans agerande är helt i linje med resultatet från en studie som analyserat målvakter på elitnivå som fann att de i 94% av fallen kastar sig åt något hörn och gör detta trots att skotten är relativt jämt fördelade mot alla tre alternativ, samt att målvakten har något större chans att lyckas rädda skott mot mitten.

Vad beror detta till synes ologiska agerande på?

Kan det vara så att målvakten framför mig tycker att det känns bättre att släppa in ett mål om publik, lagkamrater och tränare ser att han aktivt agerade och synbart gjorde allt han kunde för att fånga bollen än om han stått kvar på samma fläck i mitten och i andras ögon ”ser dum ut” när bollen eventuellt träffar högra krysset? Beteendevetare säger att det mycket väl kan vara så och brukar kalla detta fenomen ”action bias”.

Detta suboptimala beteende sker överallt i olika sammahang där människor är involverade oavsett om vi är fotbollsmålvakter, företagsledare eller portföljförvaltare. Vi vill alla uppfattas som om vi är med i matchen, är handlingskraftiga och beslutsföra, även om vi vet att resultatet i många fall skulle förbättras om vi gav oss tid att studera och analysera situationen för att därefter fatta ett mer genomtänkt beslut om hur vi bör agera eller om det bästa helt enkelt är att sitta still i båten (stå kvar i mitten) för att lyckas. Att vara medveten om våra olika brister ger oss större chans att långsiktigt lyckas; såväl i mitt arbete som i livet självt, på eller utanför fotbollsplanen. Många är de gånger då ett aktivt val att inte agera och behålla de befintliga investeringarna och positionerna i våra fonder visat vara det rätta långsiktigt. Att välja att inte agera är också ett aktivt val.

Mer information om Selectionfonderna

Swedbank Robur Selection 25

i år förv.avg.
+5,39% 0,90%

Swedbank Robur Selection 50

i år förv.avg.
+9,95% 1,20%

Swedbank Robur Selection 75

i år hållbarhet förv.avg.
+14,63% 1,40%

Läs fler blogginlägg av Malin Hallén Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan