Detta koncept har Selectionfonderna applicerat sedan länge för att adressera utmaningarna som dagens marknader skapar för exempelvis blandfonder. Det låga ränteläget i kombination med låg tillväxt innebär att avkastning och diversifiering blivit svårare att uppnå idag än det varit historiskt. Det råder alltså brist på traditionella tillgångar som förväntas ge god riskjusteradavkastning och goda diversifieringsmöjligheter. Genom att vara flexibla och inkludera alternativa investeringar i form att framförallt marknadsneutrala hedgefonder har vi ersatt delar av vår ränteportfölj med en annan typ av strategi med liknande egenskaper, i form av långsiktig avkastnings- och risknivå, som räntor historiskt haft. De marknadsneutrala hedgefonderna har potential att skapa positiv avkastning oavsett riktningen på aktie- och räntemarknaderna. På så vis minskas beroendet av de traditionella tillgångsslagens avkastningspotential.

Under 2020 visade sig denna alternativa strategi lyckosam. Selections hedgefondsinvesteringar gav som grupp en avkastning på närmare 10 procent*. Starkast gick en av de hållbarhetsfokuserade hedgefonderna vi valt ut, förvaltad av Lombard Odier, som gick upp över 20 procent på helåret*. Avkastningen är över förväntan vilket är ett resultat av framförallt två starka trender vi sett under året som gynnat fonden. Dels har det varit ett år då skickligt aktieurval belönats väl dels har världen fokuserat på hållbarhet på ett sett vi aldrig skådat tidigare.

Vi tror att vikten av flexibilitet och möjligheten till alternativa investeringar, både på lång och kort sikt, har en allt viktigare roll att spela för att skapa väldiversifierade portföljer och framtida avkastning. Som alltid är det av yttersta vikt att noggrant välja ut och analysera de alternativa investeringarna då det ofta är stor skillnad mellan de skickliga förvaltarna och strategiernas avkastning och de mindre lyckosamma inom segmentet.

*mätt i underliggande hedgefonds/fondernas basvaluta

Selection 25

i år
+1,32%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
109,12
sharpe
-
förv.avg.
0,90%
Selection 25 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Selection 50

i år
+2,55%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
118,10
sharpe
-
förv.avg.
1,20%
Selection 50 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Selection 75

i år
+3,95%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
126,76
sharpe
-
förv.avg.
1,40%
Selection 75 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Malin Hallén Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan