Många talar om den stora energiomställningen som just nu pågår och som vi tror kan ta fart rejält under de kommande åren. Begreppet energiomställning används idag för att beskriva övergången från dagens fossilintensiva samhälle till en ekonomi som frigör sig från beroendet av fossila bränslen och som istället i allt större utsträckning övergår till förnybar energi. Exempel på förnybar energi är sol, vind och vattenkraft. Det är inte första gången i historien som vi genomgår en energiomställning.

Efterfrågan på energi är stor och beräknas fortsätta öka, dels som en funktion av att jordens befolkning ökar men också som en följd av tillväxten i världen. Ökningen hålls delvis tillbaka av bättre och mer energieffektiva lösningar inom många områden, till exempel uppvärmning av fastigheter. Men trots detta ökar efterfrågan på energi globalt och det i en tid när kraven på minskade koldioxidutsläpp (växthusgaser) knappast gått någon förbi. Lösningen för att få ekvationen att gå ihop är en ny energimix med fokus på det förnybara.

Många politiker, organisationer och samhällsdebattörer världen över talar idag om nödvändigheten i att ställa om. Historiskt var drivkraften att möta sinande globala oljetillgångar (peak oil) men idag är motivationen att hålla den globala temperaturhöjningen under kontroll, dvs klimataspekten. Ett av EU:s energi- och klimatpolitiska mål är att öka andelen förnybar energi till 32 procent fram till år 2030. Sverige ligger i ett globalt perspektiv relativt långt fram när det gäller andelen förnybart i sin energimix. Även det faktum att delar av de förnybara energislagen nu på riktigt börjar bli konkurrenskraftiga, på helt egna ben (utan subventioner) gör det till ett extra intressant investeringstema och är ett av skälen till att vi tror att omställning nu kan accelerera. Världen håller också på att ”elektrificeras” vilket innebär att vi använder mer och mer el. Elbilar är ett sådant exempel. Denna utveckling ställer samtidigt helt nya krav på elnätet.

Energiomställningen mot förnybar energi som investeringstema bedömer vi passa väl in som en tematisk byggsten i Selectionfonderna. Därför har fonderna nyligen investerat i detta intressanta tema. Investeringen fokuserar på hela värdekedjan, från hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den ska användas så effektivt som möjligt. Allt från exempelvis producenter av sol och vindkraft till mjukvara och halvledare som är nödvändiga för att bygga ut infrastrukturen med smarta nät som kan matcha utbud och efterfrågan ingår i temat. Bolag som på olika sätt möjliggör denna omställning, från fossilt till förnybart, tror vi har goda förutsättningar att bli långsiktiga vinnare.

Selection 25

i år
-6,85%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
98,35
sharpe
-
förv.avg.
0,90%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper…

Selection 50

i år
-11,16%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
98,17
sharpe
-
förv.avg.
1,20%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper…

Selection 75

i år
-15,00%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
98,46
sharpe
-
förv.avg.
1,40%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper…

Läs fler blogginlägg av Malin Hallén Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan