Symmetrisk Triangel


Formationen symmetrisk triangel är en fortsättningsformation som är relativt vanligt förekommande. Prisrörelsen som sker i denna formation visar på att balans råder mellan köpare och säljare, där ingen falang är i kontroll av underliggande tillgång. Formationen består av minst två lägre toppar och två högre bottnar. Genom att förbinda dessa med trendlinjer skapas så en formation som till utseende liknar en symmetrisk triangel. Teknisk signal ges då utbrott sker ur formationen genom att endera trendlinjen bryts. En symmetrisk triangel kan uppstå i såväl stigande som fallande trend.

Nedan redogörs för hur formationen är konstruerad i en stigande trend, men exakt samma resonemang gäller även om trenden är fallande, fast tvärtom


Konstruktion av Symmetrisk Triangel


Ett kriterium för att en symmetrisk triangel ska kunna skapas är att det inledningsvis råder en trend i endera riktningen. Under formationens färdigställande råder det dock balans mellan köpare och säljare, där underliggande tillgång istället konsoliderar. Teknisk signal erhålls då endera trendlinjen i formationen bryts.

1. Inledningsvis befinner sig underliggande tillgång i en stigande trend. En första indikation om att ett balansskifte är på gång sker då kursen sätter en ny lägre topp. 

2. Efterföljande rekyl sätter så en högre botten. Med successivt lägre toppar och högre bottnar indikeras att balans mellan köpare och säljare råder, samt att underliggande tillgång således konsoliderar. Volymen bör minska i samband med formationens färdigställande.

3. Formationen färdigställs då utbrott sker ur endera av de trendlinjer som kan skapas genom att förbinda topparna respektive bottnarna i formationen. I de allra flesta fall sker utbrott i samma trendriktning som underliggande tillgång handlades i då formationen inleddes. Ofta ökar volymen kraftigt i och med utbrott ur formationen. Sker detta ökar också sannolikheten i den tekniska signal som erhålls.


Prisobjektiv av Symmetrisk Triangel


Det finns två sätt att ta fram prisobjektiv ur en symmetrisk triangel. Precis som för alla formationer kan ett prisobjektiv sättas till höjden av själva formationen (den tredje sidan) adderat till nivån för utbrottet. Ett prisobjektiv kan också sättas genom att dra ut en trendlinje parallellt med formationens trendlinje som lutar (upp eller ner) i samma riktning som utbrottet. Denna trendlinjes förlängning markerar ett alternativt prisobjektiv för underliggande.

Typfall Symmetrisk Triangel i OMXS30 2011-2012


Bild

Kommentar


Att balans råder och att underliggande konsoliderar är enkelt att se i prisgrafen, då en symmetrisk triangel kännetecknas av en prisrörelse med lägre toppar och högre bottnar. I de allra flesta fall sker utbrott i den längre trendens riktning. Det är dock inte alltid så sker, varför det är viktigt att vänta in ett utbrott innan man agerar. I tid ges högst signalvärde vid ett utbrott mellan 1/2 till 3/4 in i formationen. Utanför detta tidsspann är signalvärdet svagare. Ett utbrott måste ju nämligen ske, då trendlinjerna till slut oundvikligen kommer att korsa varandra. För ökad validering av utbrottet kräver en del en viss procentuell stängning över utbrottsnivån, eller att etablering ska ha skett över utbrottsnivån under en viss tid. Som alltid med denna typ av formationer är det också viktigt att olika indikatorer så som volym, momentum, med mera, stödjer de signaler som formationen ger.

Nästa del i denna utbildningsserie kommer att behandla formationen Rätvinklig Triangel.

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.