I aktiehandel tenderar det allra mesta analysarbetet läggas på vilka aktier som ska köpas och hur stor potential dessa aktier har. Tiden som läggs på analysera risker och hur dessa risker ska hanteras läggs det dock oftast väldigt lite tid på. Självklart är analysarbetet för ett köpbeslut mycket viktigt, men den risk som man tar är dock det enda som man de facto helt och hållet själv styr över. En utarbetad säljstrategi tror jag också är något som många skulle behöva lägga mycket mer av sin tid på. Detta vare sig det gäller att bestämma när det är dags att ta hem en vinst, eller när det är dags att stänga en förlustposition.

"When to get out of a position is as important as when to get in. Any market strategy that ignores trade liquidation is by defition incomplete."
- Jack Schwager
Utan en genomtänkt säljstrategi tenderar nämligen psykologiska bias, så som stolthet och ånger, i stor utsträckning styra ens beslutsfattande. Detta innebär att vinstaktier tenderas att säljas alldeles för tidigt, då man omedvetet söker den känsla av stolthet som en vinstaffär ger. Då man vill undvika känslan av ånger tenderas också förlustaktier behållas alldeles för länge. Denna mix där man inte låter sina vinnare fortsätta leverera avkastning, medan man istället behåller sina allt större förlustaffärer är självklart inte den bästa grogrunden för en långsiktigt framgångsrik aktiehandel. Konsekvensen blir ju nämligen att de vinstaffärer som tas hem tidigt får svårt att täcka upp för de större enskilda förlustaffärera som mest troligt förr eller senare kommer.


Vilken typ av säljstrategi man väljer att använda sig av är mindre viktig än det faktum att man har en säljstrategi. Personligen arbetar jag till exempel mycket med sentiment och teknisk analys och försöker i så stor utsträckning som det är möjligt att bortse från att fokusera på pengar. Istället säljer jag mina vinstaktier då jag erhåller signal om att trenden vänt eller då jag erhållit en teknisk topp- eller säljsignal. Sedan hur mycket pengar jag tjänat eller förlorat på aktien i fråga då detta tillfälle uppstår är av mindre vikt.

"Take care of your losses and the profits will take care of themselves"
- Amos Hostetter
Då man ständigt påverkas av olika beteendemönster är det dock svårt att hålla sig objektiv då man väl sitter i en position. I en så stor utsträckning som möjligt försöker jag därför också alltid sätta upp en nivå för stop loss samtidigt som jag fattar mitt köpbeslut. Detta hjälper till att hantera den risk som jag tar, och jag slipper då också påverkas av olika psykologiska bias när jag väl äger aktien.

Den säljstrategi man väljer är ju dock precis som den köpstrategi man har helt individuell, vilket innebär att man själv måste fundera ut hur man själv vill arbeta med sina försäljningar. Det viktiga är dock att man reflekterar över hur man hanterar sina försäljningar och utvecklar en säljstrategi som passar ens egen personlighet och som följer ens övriga handelsstrategi.

Hur ser din säljstrategi ut?


Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.