Negativt analytikersentiment,


I takt med att H&M:s tillväxttakt avtagit och marginalerna minskat, har marknaden börjat ifrågasätta hållbarheten i företagets affärsmodell och förmåga att anpassa sig till den snabbt föränderliga branschen. Följaktligen har både estimat och multiplar fallit med nästan 40 procent och sedan aktien toppade 2015 har aktiekursen fallit med över 45 procent.

Analytikersentimentet har också successivt försvagats under denna period och andelen säljrekommendationer har nu ökat till över 50 procent, medan endast 20 procent av analytikerna har en köprekommendation. Den senaste månaden har nedgraderingarna fortsatt och sedan i november har inte mindre än fyra analyshus sänkt sina rekommendationer.

Vid respektive sänkning har aktiekursen fallit ytterligare. Värt att notera dock är att den senaste nedgraderingen som skedde inte fick någon negativ kurseffekt, utan aktien har de facto istället stigit sedan dess. Sentimentet kring H&M är onekligen ytterst negativt, men den senaste prisutvecklingen skulle kunna indikera att säljtrycket nu är avtagande.

Bild
Källa:Bloomberg
Bild
Källa:Bloomberg


..men vid allt intressantare nivåer i prisanalysen.


I den tekniska analysen har aktien i H&M nu kommit in i en rätt intressant pris- och tidszon vid 180-200 SEK, mellan augusti 2017 och maj 2018. I denna zon finns det ur tekniska premisser utrymme och möjlighet till ett färdigställande av den nedgångssekvens som inleddes i början av 2015.

Denna zon består av ett stödområde, vilket utgörs av flertalet tekniska stöd. Dels återfinns i detta härad den stigande trenden från 2002, samt en bottennotering från 2011. Dessutom återfinns i detta härad 76,4%-rekylen av uppgångsfasen mellan 2008 och 2015. Till detta ser det ut att aktien nu är på väg att färdigställa den ABC-rekyl som inleddes efter det att aktien toppade 2015. Optimal tid för ett färdigställande av denna nedåtrekyl är mellan augusti 2017 och maj 2018, vilket är 38,2%-50% av tiden av den tidigare uppgångsfasen.

Under 2008 färdigställde aktien sin dåvarande rekylfas i en pris- och tidszon med exakt samma premisser som aktien nu befinner sig i.

För en mer positiv teknisk vy krävs dock en konklusiv omslagsformation, vilken indikerar att aktien åter visar tecken på att vara efterfrågestyrd, alternativt att aktien stiger upp och etablerar sig över den fallande trenden från 2015. En etablering under 180 SEK vore ur ett tekniskt perspektiv strukturellt negativt, och skulle indikera att aktien fortsatt är utbudsstyrd med ytterligare nedsidesrisk.

Bild
Källa:Bloomberg
Bild
Källa:Bloomberg

Fundamental vy


Tack vare betydande framsteg inom kritiska områden som avancerad dataanalys, e-handel och lagerhantering, förväntar sig Kepler Cheuvreux att H&M:s försäljningstillväxt gradvis kommer att förbättras, samtidigt som de räknar med att marginalerna nått sin botten. Detta ses kunna resultera i en årlig tillväxttakt om 15 procent mellan 2017 och 2020. Lyckas H&M med detta bör aktien kunna se en relativ uppvärdering parallellt med stöd från högre vinster. Rekommendationen är Köp, med riktkursen 255 SEK

Bolagssida: H&M

H&M är en Sektorfavorit


Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström