Rektangel


En rektangelformation uppstår som en paus och konsolidering i en etablerad trend, varför den är att betrakta som en fortsättningsformation. Teknisk signal ges då utbrott sker ur formationen. Då det är en fortsättningsformation antas utbrott ske i den tidigare trendriktningen, men då rektanglar även förekommer så som omslagsformationer är det viktigt att invänta ett utbrott. Rektangelformationer kan uppstå i såväl stigande som fallande trend.

Nedan redogörs för hur formationen är konstruerad i en stigande trend, men exakt samma resonemang gäller även om trenden är fallande, fast tvärtom


Konstruktion av Rektangel


Då en rektangel ses som en fortsättningsformation krävs en etablerad trend i underliggande tillgång för att formationen ska kunna utvecklas. Under dess formerande konsolideras så den tidigare uppgången, varvid teknisk signal sedan erhålls då utbrott sker ur formationen.

1. Inledningsvis befinner sig underliggande tillgång i en stigande trend. En första indikation om att ett balansskifte är på gång sker då kursen inte lyckas sätta en ny högre topp, utan istället en topp i nivå med den föregående toppen 

2. I efterföljande nedåtrekyl sätts så botten i paritet med den tidigare bottnen i trendrörelsen. Underliggande tillgång handlas så sedan inom detta horisontella spann. Ofta minskar volymen under denna konsolidering.

3. Formationen färdigställs då utbrott sker ur endera av de trendlinjer som kan skapas genom att förbinda topparna respektive bottnarna i formationen. I de allra flesta fall sker utbrott i samma trendriktning som underliggande tillgång handlades i då formationen inleddes. I detta exempel innebär det således ett utbrott ur den trendlinje som kunnat skapas genom ett förbindande av topparna i formationen. Ofta ökar volymen kraftigt i och med utbrott ur formationen. Sker detta ökar också sannolikheten i den tekniska signal som erhålls.

Prisobjektiv Rektangel


Precis som för alla formationer kan ett prisobjektiv sättas till höjden av själva formationen adderat till nivån för utbrottet. Om till exempel topparna i formationen sattes till 100 SEK och bottnarna sattes till 80 SEK, kan ett prisobjektiv sättas till 120 SEK ((100-80)+100).

Typfall Rektangel i Dow Jones Industrial 2013


Bild


Kommentar


Då en rektangelformation karakteriseras av ett horisontellt handelsintervall är det lätt att i prisgrafen se att underliggande tillgång konsoliderar. En rektangelformation kan uppstå såväl vid en paus i en rådande trend eller vid en trendvändning, men oftast är detta en fortsättningsformation där utbrott sker i riktning med den tidigare trenden. Det är dock inte alltid detta sker, varför det är viktigt att invänta ett utbrott innan man agerar. Skulle utbrott ske mot den tidigare trenden talar nämligen det för att formationen de facto är en omslagsformation. Inte sällan återtestas den horisontella trendlinjen efter det att utbrott skett. I dessa fall ges således en ny chans att komma in i underliggande till samma pris som då utbrottet skedde. För ökad validering av utbrottet kräver en del en viss procentuell stängning över utbrottsnivån, eller att etablering ska ha skett över utbrottsnivån under en viss tid. Som alltid med denna typ av formationer är det också viktigt att olika indikatorer så som volym, momentum, med mera, stödjer de signaler som formationen ger.


Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.